Kystpartiet

Partileder

Bengt S. Johansen
Mob: 952 07 931
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Politisk nestleder

tom-maPer Roger Viktens
Mob:
TRYKK FOR E-POST

Organisatorisk nestleder / kasserer

Sergej Munkvold
Mob: 400 13 427
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlegg og kronikker

Forrige Neste Side:

FINNMARK - FREMTIDENS VEKSTSENTER ELLER KOLONI

12. september, 2015

Vi hører til stadighet at Finnmark eksporterer mest i kr. pr. innbygger i landet. Men gir dette arbeidsplasser og verdiskapning i Finnmark. Kystpartiet...

DAB-radio

DAB-radio

05. mai, 2015

Kulturminister Torhild Widvey argumenterer i media for innføring av DAB-radio i Norge, og nedlegging av FM-nettet. Dette nettet er å sammenligne med dagens...

Rammevilkår for næringsutvikling og utbygging i infrastruktur i Finnmark

25. august, 2014

RUP.- midlene Finnmark Fylkeskommune fikk i 2014 ble redusert med 30 %. Det er disse midlene som Innovasjon i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og...

Prognosemakeri: Innsikt eller strategi?

02. september, 2013

Flere økonomer står frem i Aftenposten 12. august og forteller om fremtidige nødvendige innstramminger. Dessverre har ikke økonomer noe særlig godt rulleblad når...

En pinlig beklagelse

En pinlig beklagelse

02. september, 2013

Ingunn Økland klager i Aftenpostens kommentar 14. august (s. 43) over at norske kunstnere primært er interessert i Nordsjødykkerne og ikke resten av...

Det kontantfrie samfunn

Det kontantfrie samfunn

02. september, 2013

NHO Reiseliv ønsker, ifølge Aftenposten 9.8.d.å, å innføre en kontantfri reiselivsnæring, og Røed Isaksen i Høyre stiller seg positiv til å utrede saken....

Påbudt bompengebrikke

02. september, 2013

Det ble klart under diskusjonen rundt vårens fremlagte transportplan at myndighetene også ønsket å innføre en påbudt bompengebrikke i alle biler. Dette ville...

Når kåtskapen tar styring!

Når kåtskapen tar styring!

03. april, 2013

Våren gjør sitt inntog i Norge, og noen og enhver kan vel føle seg mer eller mindre våryr. For noen av oss så...

FRAMTID I NORD – HVEM ØNSKER EGENTLIG DET?

17. mars, 2013

Under Kirkeneskonferansen 5.2.13 kunne Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad opplyse at befolkning og næringsutøvere i Nord-Norge "på lik linje med landet for øvrig" må...

Hurra! KP kommer til Sør-Varanger

11. mars, 2013

Kystpartiet seiler i medvind. Stadig flere har vendt sin oppmerksomhet mot oss. Ikke uventet høster vi applaus for våre standpunkt i forhold til...

KPU rir igjen

11. mars, 2013

Var gjennom ei flott helg i Tromsø 1.-3.13 . Etter en fantastisk fin samling med ungdommer i Kystpartiet er det gitt nytt liv...

EUs forhold til EFTA-landene

EUs forhold til EFTA-landene

13. januar, 2013

EUs ministerråd la den 20. desember 2012 frem sin toårlige vurdering av EUs forhold til EFTA-landene. Rådet konkluderer med at forholdet er preget...

EU, fiskeriforvaltning og havretten

EU, fiskeriforvaltning og havretten

06. desember, 2012

EU er i ferd med å vedta en fiskeripolitikk som bygger på overnasjonalitet, historiske rettigheter/relativ stabilitet, og omsettelige kvoter.

Fiskerinæringens Judas?

Fiskerinæringens Judas?

06. desember, 2012

Ifølge Bibelens nye testamente så forrådde Judas Iscariot sin herre og mester for tretti sølvpenger.

GMO og de politiske partiene

GMO og de politiske partiene

06. desember, 2012

Småbruker Ole-Jacob Christensen utfordret i Nationen 25. oktober de politiske partiene til å si hva de ønsker å gjøre med GMO-søknader og Norges...

Valgkampssak for Roger og Roger! …men ikke for Lisbeth?

Valgkampssak for Roger og Roger! …men ikke for Lisbeth?

06. desember, 2012

Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler...

Fiskeripolitikk på Røkke sine primisser?

Fiskeripolitikk på Røkke sine primisser?

06. desember, 2012

Den Norsk/Amerikanske raider, Kjell Inge Røkke gjør akkurat som han vil, mens vi sitter og ser på at naturresursene blir tappet.

Norsk tilknytning til EU bør endres

Norsk tilknytning til EU bør endres

06. desember, 2012

Kystpartiet er fornøyd med at flere fagforbund nå setter fokus på Norges tilknytning til EU via EØS avtalen, og ønsker å se på...

Nyheter

Forrige Neste Side:

Folkeavstemming om EØS-avtalen

12-05-2015

Folkeavstemming om EØS-avtalen

Norges tilknytning til EU via EØS avtalen respekterer ikke folkets «Nei» i forbindelse med folkeavstemminga i 1972 og i 1994.

70-års jubileum i Moskva

12-05-2015

Det er nå 70 år siden den tyske kapitulasjonen og slutten på den andre verdenskrig i Europa.

Høringssvar på NOU 2014: 16.

06-04-2015

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Fiskeriministerens leserbrev om Tveterås-utvalget.

01-04-2015

Fiskeriministerens leserbrev om Tveterås-utvalget.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i media de siste dagene fått gjengitt et leserbrev der hun mer eller mindre bifaller Tveterås-utvalgets NOU 2014:16 Sjømatindustrien.

Dersom Tveteråsutvalgets innstilling vedtas av regjeringen, raseres bosettningen på kysten

22-02-2015

Dersom Tveteråsutvalgets innstilling vedtas av regjeringen, raseres bosettningen på kysten

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

19-02-2015

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

Prioritering og helsediskriminering

05-01-2015

Prioritering og helsediskriminering

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

Samferdsel på kysten

05-12-2014

Samferdsel på kysten

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

23-11-2014

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Sykdommen som fratar deg livet! Multippel Sklerose (MS)

17-11-2014

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

KUNNGJØRING!

27-10-2014

KUNNGJØRING!

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

09-10-2014

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

De underkuedes redsel for EU

29-09-2014

De underkuedes redsel for EU

I forbindelse med organisasjonen «Nei til EU» sin landsomfattende jubileumsstafett som turnerte i sommer så skrev Altapostens politiske redaktør en artikkel hvor organisasjonens rolle omtales.

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

07-09-2014

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag...

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

31-08-2014

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

Det er overskriften på et innlegg fiskeriminister Elisabeth Aspaker har hatt i avisene nylig. For å være litt ironisk kan man jo si at svaret er enkelt: Få godt betalt for den!

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark 30. august - 6. september!

28-08-2014

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark 30. august - 6. september!

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark lørdag 30. august, og fortsetter fylket rundt til og med lørdag 6. september.

Oppfordring!

03-07-2014

Oppfordring!

I hele sommer og et stykke utover høsten har organisasjonen "Nei til EU" en jubileums stafett som går over det ganske land. Her markeres ikke bare grunnlovsjubileet, men også det faktum at det i år er 20 år siden det...

Regionsreformens betydning for Finnmarksloven

17-06-2014

Regionsreformens betydning for Finnmarksloven

Det kongelige kommunal og regionaldepartementet har i stortingsmelding nr 12. (2006-2007) som omhandler fremtidig kommune og fylkesstrukturer, definert som målsetting en samordnet og effektiv forvaltning. "Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom dessentralisering av makt og...

Arealavgift for oppdrettsnæringen

17-06-2014

Arealavgift for oppdrettsnæringen

Det er både riktig og viktig at kommunene får sin del av verdiskapingen fra oppdrettsaktivitet som skjer lokalt. En slik betaling til kommunen må imidlertid ikke føre til en avkortning av overføringene fra staten.

Grunnlovsfeiring med bismak!

24-05-2014

Grunnlovsfeiring med bismak!

I år feirer vi folkestyret og vår nasjonale sjølstendighet. Grunnlovsdagen er nettopp feiret med pomp og prakt over det ganske land. Vi feirer både 200 år med egen Grunnlov og dessuten 20-års jubileum for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994....

Leveringsdyktig hele året!

22-05-2014

Leveringsdyktig hele året!

"Torskeåret 2014 er blitt en katastrofe. Vi har bygget marked, som Islendingene kommer til å overta etter 17. mai". Det sier konserndirektør Thomas Farstad i Norway Seafoods til avisa Kyst og Fjord i forbindelse med Norges Kystfiskarlag sitt landsmøte nylig....

Strukturering under 11 meter

16-05-2014

Strukturering under 11 meter

Fiskeridepartementet, som ligger under Næringsdepartementet har sendt ut på høring et notat der de foreslår å innføre strukturering også for flåten under 11 meter. Strukturering går kort sagt ut på å tillate kjøp av kvoter for å sette på et...

Nettolønnsordning også for fiskeflåten

06-05-2014

Nettolønnsordning også for fiskeflåten

Kystpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

Nei til EU viktigere enn noen sinne

23-04-2014

Nei til EU viktigere enn noen sinne

– Det er et mysterium at 75 prosent i Norge sier nei til EU, mens det er et klart flertall på Stortinget for medlemskap.

Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene

23-04-2014

Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene

Utdanningsforbundet valgte å bryte forhandlingene om arbeidstid med KS 24. januar 2014. Arbeidstid er derfor en del av vårens tariffoppgjør.

Du får som velger det du ber om?

12-04-2014

Du får som velger det du ber om?

- Kystopprøret og dets krav om innskjerpinger i forhold til leveringsforpliktelser sammenfaller med det som Kystpartiet har argumentert for over lang tid. Regjeringer både på den sosialistiske og den borgelige siden har sviktet kystsamfunnene i henhold til dette.

Kystpartiet – et alternativ i innvandringspolitikken

12-04-2014

Kystpartiet – et alternativ i innvandringspolitikken

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari går inn for et forbud mot å gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Videre vil Frp pålegge ideelle organisasjoner å angi illegale innvandrere som tar kontakt.

Kystpartiets jobb nr. 1 er, og skal være å sikre distriktenes kår

31-03-2014

Kystpartiets jobb nr. 1 er, og skal være å sikre distriktenes kår

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene, og fiskeressursene...

Vår tids Pontius Pilatus

14-03-2014

Da Aker i sin tid kjøpte fiskeribedrifter med tilhørende trålkonsesjoner som innebar klare leveringsbetingelser og en aktivitetsplikt ved landanlegg sa man at fangst, foredling og salgsapparat skulle samles i et ”industrilokomotiv” som skulle skape store verdier for kystsamfunnene.

Kystpartiets jobb nr. 1 er, og skal være å sikre distriktenes kår

13-03-2014

Norges kystlinje omfavner de fleste fylker i landet, unntatt 2. Vi ser i dag at det er en hard kamp om ressursene langs kysten, det være seg retten til fisken, mulighet til å leve av fisken for lokalsamfunnene og fiskeressursene...

– Politikerne må ta seg en tur til Hidra

24-02-2014

– Politikerne må ta seg en tur til Hidra

Fisker Alf Ulland på Hidra er sterkt uenig med de lokale næringspolitikerne Ingunn Foss (H) og Odd Omland (Ap) som like før jul åpnet for turistfiske også med trål og not.

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser i Nord

10-02-2014

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser i Nord

Partileder Bengt Stabrun Johansen deltok under lørdagens demonstrasjon i Hammerfest.

Salg av fôrselskap

04-09-2013

Salg av fôrselskap

Det delvis statseide fiskeoppdrettsselskapet Cermaq selger i år det strategisk viktige fôrselskapet Ewos til utenlandske investeringsfond for6,5 milliarder kroner. Det betyr at kontrollen over ekspertise og viktige naturressurser forsvinner ut av landet. Norske myndigheter reduserer derved sine muligheter til å...

Kystpartiets mineralstrategi

02-09-2013

Kystpartiets mineralstrategi

Kystpartiet vil at norske mineralressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte. Det økonomiske utbyttet fra mineralutvinningen bør i størst mulig grad komme nasjonale aktører som lokale grunneiere, lokalsamfunnet og staten til gode. Virksomheten bør drives på en miljø- og helsemessig...

Miljøpartiet og innvandring

02-09-2013

Miljøpartiet og innvandring

Miljøpartiet De Grønne har programfestet en innvandringspolitikk som vil føre til en mye sterkere befolkningsøkning i Norge enn det vi opplever i dag. Men er det virkelig god miljøpolitikk å øke befolkningen i et av verdens rikeste land? Kystpartiet mener...

EUs regelverk for veterinære og plantesanitære forhold

02-09-2013

EUs regelverk for veterinære og plantesanitære forhold

Med EØS-avtalen fra 1994 overtok Norge det meste av EUs regelverk om mat og dyr. Dette regelverket er under kontinuerlig revisjon, med sikte på en harmonisering av deltakerlandenes regelverk og en gradvis liberalisering av handelen. I stadig større grad kommer...

I utakt med folket!

02-09-2013

I utakt med folket!

Toppkandidatene til Arbeiderpartiet og Høyre i Nordland sier ja til EU og er i utakt med folket i Nordland, som fortsatt sier nei!

Et robust og fremtidsrettet næringsliv i Finnmark

02-09-2013

Et robust og fremtidsrettet næringsliv i Finnmark

Næringslivet i Finnmark må styrkes. Et vesentlig moment i denne sammenheng er behovet for å styrke lokal kompetanse. Fagutdanningen må skje i samarbeid med næringene. Vi har lang og god erfaring med desentralisert utdanning i fylket.

EØS hindrer tiltak mot rabies

25-08-2013

EØS hindrer tiltak mot rabies

Økt import av gatehunder fra østeuropeiske EU-land utgjør en reell fare for den norske dyre- og folkehelsen. Hundene kan være bærere av rabies og smitte fra revens dvergbendelorm. Men EØS-avtalen hindrer Norge i å innføre det mest effektive tiltak for...

Fire nye år med EØS?

25-08-2013

Fire nye år med EØS?

Senterungdommens leder og sentralstyre går i Nationen 6. august hardt ut mot EØS-avtalen som truer den norske velferdsstaten. De skriver videre at Senterpartiet har fått mer enn nok av alle direktivene fra EU og vil derfor erstatte EØS med en...

Fiskerinæringen og valg

25-08-2013

Fiskerinæringen og valg

For Finnmark vil fiskerinæringen nå og i fremtiden være den viktigste næring.

Vestnordisk samarbeid om makrellen

25-08-2013

Vestnordisk samarbeid om makrellen

Kystpartiet har lenge ønsket at Island, Færøyene, Grønland og Norge sammen skal kjempe for sonetilhørighetsprinsippet i fordelingen av fiskekvoter. En slik strategi ville gi disse vestnordiske landene kontroll over store deler av fiskebestandene i Nord Atlanteren. I stedet satser den...

Helsepolitikk mellom effektivitetskrav og like retter

05-08-2013

Helsepolitikk mellom effektivitetskrav og like retter

Den administrative fornuft preget av økonomisering og effektiviseringstenking har nå kolonialisert vårt helsevesen. Sykehus legges ned og sykehjemsavdelinger står tomme. Riktignok bevilges det mer midler til sektoren, men det gjøres det også til alle sektorer i en tid med sterk...

Valg 2013: Kystpartiet om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse

30-07-2013

Valg 2013: Kystpartiet om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse

I løpet av de kommende episodene av podcasten Psykologlunsj vil vi se nærmere på de største partienes tanker om temaer vi synes er interessante. Vi har sendt alle partiene fem spørsmål som omhandler sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk...

DIN STEMME PÅ STORTINGET?

30-07-2013

DIN STEMME PÅ STORTINGET?

Årets valg til Stortinget synes i følge media nok en gang å handle om du vil ha Erna eller Jens som statsminister? Det er ikke dette valget handler om. Vi skal velge de representantene som vi tror vil gjøre den...

Urfolkskonferansen i Alta

30-07-2013

Urfolkskonferansen i Alta

I midten av juni ble det holdt urfolkskonferanse i Alta. Formålet med konferansen var å lage forslag og utvikle kollektive anbefalinger til verdenskonferansen om urfolk som skal avholdes i New York 22–23. september 2014. "Alta erklæringen", som er sluttdokumentet fra...

Ubåtjakta i Sognefjorden 1972

30-07-2013

Ubåtjakta i Sognefjorden 1972

Arne Hov skriv i Sogn Avis 17.06.2013 om ein pensjonert marineoffiser som har skrive om: «Framande ubåtar i norske fjordar - Realitet eller myte?» Mykje av det som var skrive, samt eit innslag på NRK om temaet, var om ubåtjakta...

Turistfiske ute av kontroll

04-07-2013

Stadig nye bedrifter etableres langs kysten med formål om å skaffe seg innkomme i form av fisketurisme. For mange distriktskommuner og bygder har dette skapt aktivitet med positive ringvirkninger. Men denne formen for "ny næringsvirksomhet" er kommet totalt ut av...

Noreg i framtida

04-07-2013

Noreg i framtida

Det er vår i jorda. Plantane driv og samlar krefter for ein pang start når varmen kjem. So tok tankane meg. Kor mange har tatt fram ei hakke og eit grev (Plog) for å gjere klart å setje poteter, plante...

Overgangsordning for Kroater

01-07-2013

Overgangsordning for Kroater

Kroatia blir ventelig medlem av EU 1. juli i år. Da blir landet også med i EØS, og Norge må ta stilling til om det skal innføres en overgangsordning som begrenser kroaters mulighet til å ta arbeid i vårt land....

FiskeribladetFiskaren

01-07-2013

FiskeribladetFiskaren

Det er ofte spennende å lese FiskeribladetFiskaren med sitt til dels dype, og til tider, godt funderte artikler på en underfokusert næring.

Fiskeriministerens snuoperasjon!

22-06-2013

Fiskeriministerens snuoperasjon!

At Fiskeriminister Berg Hansen snur trill rundt i forhold til innstramminger angående leveringsforpliktelser for fartøy med torsketrålkonsesjonsløyve kommer ikke som noen bombe. Det som er overraskende er at kunngjøringen kommer nå og ikke et stykke ut i september.

Ror over Vestfjorden om han kommer på tinget

19-06-2013

Ror over Vestfjorden om han kommer på tinget

Svein H. H. Tennes er Kystpartiets 1. kandidat til stortingsvalget 9. september.

Den siste sjømann?

12-06-2013

I en proposisjon til Stortinget skriver Nærings- og handelsdepartementet at en tidsriktig lovgivning må bygge på kjønnsnøytral terminologi.Derfor er det nå vedtatt i Stortinget å bytte "sjømann" til "arbeidstaker".

Fremtiden er elektronisk!

03-06-2013

Fremtiden er elektronisk!

Det har vært varslet tidligere, og nå har Stortinget endret forvaltningsloven som innebærer at statlige etater og kommunene i løpet av 2014 vil slutte med papirbrev. I løpet av 2014 vil en rekke statlige etater kun sende elektronisk post, og...

Stortinget bryter grunnloven!

03-06-2013

Stortinget bryter grunnloven!

Stortinget har i om lag tjue år rutinemessig og uten nevneverdig debatt avgitt suverenitet til EU via EØS avtalen med en nonchalant holdning til grunnloven.

Slutten for norske sjøfolk!

21-05-2013

Slutten for norske sjøfolk!

Høyre har presentert sin maritime strategi «Styringsfart 2020». Strategien er vedtatt av partiets stortingsgruppe, og et av de viktigste punktene er den nåværende begrensningen skip i det norske internasjonale skipsregisteret (NIS). Høyre vurderer å fjerne disse, og la passasjerskip i...

Landbruket og EØS

20-05-2013

Landbruket og EØS

I utgangspunktet skulle EØS-avtalen ikke omfatte landbruk. Likevel blir norsk landbruk i økende grad berørt av bestemmelser i EØS. Det dreier seg om liberalisering av handelen med landbruksvarer, regelverk for mattrygghet og veterinære saker, tekniske standarder, arbeidsinnvandring og eiendomsforhold.

Uttalelse fra Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark: E6 over Kvænangsfjellet

11-03-2013

Uttalelse fra Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark: E6 over Kvænangsfjellet

Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark viser til rullering av Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 og fremmer i den forbindelse følgende krav om permanent utbedring av E6 over Kvænangsfjellet.  

Landssamling for KPU

11-03-2013

Landssamling for KPU

"Kystpartiets ungdom har avholdt landssamling i Tromsø den 2. og 3. mars 2012. Stein Petter Haugen går av som leder i Kystpartiets ungdom.

Kontakt oss gjerne:

Kystpartiet
Postboks 533 Sentrum
0105 Oslo

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

IDEOLOGI

KYSTPARTIET - et verdikonservativt sentrumsparti
- Vi vil verne om Grunnloven.
- Vi vil verne om demokratiet, medmenneskelige og kristne grunnverdier.
- Vi vil legge til rette for økologiske og bærekraftige verdier.
- Vi vil verne om familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling.
- Vi vil arbeide for stabile samfunnsforhold ved å gi folk arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine nettverk.
- Vi vil verne enkeltmennesket mot overgrep både fra offentlige og private maktkonsentrasjoner.
- Vi sier nei til norsk medlemskap i EU.

Dette er utdrag fra Kystpartiets stortingsvalgprogram, som har tittelen

T  R  Y  G  G  H  E  T

I    H  V  E  R  D  A  G  E  N

Kopirett © Kystpartiet.no