Kystpartiet

Innlegg og kronikker

Forrige Neste Side:

Struktur under 11 meter

17. januar, 2018

Etter å ha lest artikler i media fra en gruppe som kaller seg FSU11/13m (For Struktur Under 11/13m) i romjula sitter jeg med...

Hva skjer?

27. mars, 2017

Det er faktisk betimelig at alle stiller dette spørsmålet nå. Hva skjer egentlig hos norske myndigheter? Man slår på radioen, TV, eller leser...

Utredninger, konsekvenser og "kompromisser"

26. januar, 2017

De fleste har nok fått med seg et forslag fra Ap som går på et kompromiss i forbindelse med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen...

FINNMARK - FREMTIDENS VEKSTSENTER ELLER KOLONI

12. september, 2015

Vi hører til stadighet at Finnmark eksporterer mest i kr. pr. innbygger i landet. Men gir dette arbeidsplasser og verdiskapning i Finnmark. Kystpartiet...

DAB-radio

DAB-radio

05. mai, 2015

Kulturminister Torhild Widvey argumenterer i media for innføring av DAB-radio i Norge, og nedlegging av FM-nettet. Dette nettet er å sammenligne med dagens...

Rammevilkår for næringsutvikling og utbygging i infrastruktur i Finnmark

25. august, 2014

RUP.- midlene Finnmark Fylkeskommune fikk i 2014 ble redusert med 30 %. Det er disse midlene som Innovasjon i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og...

Prognosemakeri: Innsikt eller strategi?

02. september, 2013

Flere økonomer står frem i Aftenposten 12. august og forteller om fremtidige nødvendige innstramminger. Dessverre har ikke økonomer noe særlig godt rulleblad når...

En pinlig beklagelse

En pinlig beklagelse

02. september, 2013

Ingunn Økland klager i Aftenpostens kommentar 14. august (s. 43) over at norske kunstnere primært er interessert i Nordsjødykkerne og ikke resten av...

Det kontantfrie samfunn

Det kontantfrie samfunn

02. september, 2013

NHO Reiseliv ønsker, ifølge Aftenposten 9.8.d.å, å innføre en kontantfri reiselivsnæring, og Røed Isaksen i Høyre stiller seg positiv til å utrede saken....

Påbudt bompengebrikke

02. september, 2013

Det ble klart under diskusjonen rundt vårens fremlagte transportplan at myndighetene også ønsket å innføre en påbudt bompengebrikke i alle biler. Dette ville...

Når kåtskapen tar styring!

Når kåtskapen tar styring!

03. april, 2013

Våren gjør sitt inntog i Norge, og noen og enhver kan vel føle seg mer eller mindre våryr. For noen av oss så...

FRAMTID I NORD – HVEM ØNSKER EGENTLIG DET?

17. mars, 2013

Under Kirkeneskonferansen 5.2.13 kunne Senterpartiets samferdselsminister Marit Arnstad opplyse at befolkning og næringsutøvere i Nord-Norge "på lik linje med landet for øvrig" må...

Hurra! KP kommer til Sør-Varanger

11. mars, 2013

Kystpartiet seiler i medvind. Stadig flere har vendt sin oppmerksomhet mot oss. Ikke uventet høster vi applaus for våre standpunkt i forhold til...

KPU rir igjen

11. mars, 2013

Var gjennom ei flott helg i Tromsø 1.-3.13 . Etter en fantastisk fin samling med ungdommer i Kystpartiet er det gitt nytt liv...

EUs forhold til EFTA-landene

EUs forhold til EFTA-landene

13. januar, 2013

EUs ministerråd la den 20. desember 2012 frem sin toårlige vurdering av EUs forhold til EFTA-landene. Rådet konkluderer med at forholdet er preget...

EU, fiskeriforvaltning og havretten

EU, fiskeriforvaltning og havretten

06. desember, 2012

EU er i ferd med å vedta en fiskeripolitikk som bygger på overnasjonalitet, historiske rettigheter/relativ stabilitet, og omsettelige kvoter.

Fiskerinæringens Judas?

Fiskerinæringens Judas?

06. desember, 2012

Ifølge Bibelens nye testamente så forrådde Judas Iscariot sin herre og mester for tretti sølvpenger.

GMO og de politiske partiene

GMO og de politiske partiene

06. desember, 2012

Småbruker Ole-Jacob Christensen utfordret i Nationen 25. oktober de politiske partiene til å si hva de ønsker å gjøre med GMO-søknader og Norges...

Valgkampssak for Roger og Roger! …men ikke for Lisbeth?

Valgkampssak for Roger og Roger! …men ikke for Lisbeth?

06. desember, 2012

Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler...

Fiskeripolitikk på Røkke sine primisser?

Fiskeripolitikk på Røkke sine primisser?

06. desember, 2012

Den Norsk/Amerikanske raider, Kjell Inge Røkke gjør akkurat som han vil, mens vi sitter og ser på at naturresursene blir tappet.

Norsk tilknytning til EU bør endres

Norsk tilknytning til EU bør endres

06. desember, 2012

Kystpartiet er fornøyd med at flere fagforbund nå setter fokus på Norges tilknytning til EU via EØS avtalen, og ønsker å se på...

Nyheter

Forrige Neste Side:

NVE og smartmålere

30-06-2018

Kystpartiet har sendt et brev til NVE hvor vi tar opp smartmålere (AMS). Disse skal være installert i alle norske hjem innen 01.01.2019. På bakgrunn av ny informasjon om mulige helsevirkninger har vi oppfordret NVE til å gå i dialog...

Kystpartiet vil bedre rutetilbudet i Vestre Loppa

15-06-2018

Hovedutvalget for samferdsel, kultur og folkehelse i finnmark fylke behandlet nylig spørsmålet om bedre rutetilbud til Vestre Loppa. Kystpartiets representant Bengt Stabrun Johansen fremmet et fellesforslag på vegne av Kystpartiet, Senterpartiet og Høyre. Dette forslaget ble imidlertid stemt ned. Forslaget...

Kystpartiet i Oslo sier nei til rasering av småhusbebyggelse

24-05-2018

Kystpartiet i Oslo vil jobbe for en politikk hvor byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Vi støtter kravet om å bevare småhusbebyggelsen på steder som for eksempel Smestad og Nedre Grefsen og vil jobbe for et flertall for et slikt syn...

Kystpartiet i Viken stiftet

15-05-2018

På et møte i Sandvika 15, mai ble Kystpartiet i Viken stiftet. Terje Røberg fra Jessheim ble valgt som leder i det nye fylkeslaget. Man finner hele det nye fylkesstyret ved å klikke her.

Respekter Grunnloven

26-04-2018

Kystpartiet og Nei til EU har påpekt at Norsk tilslutning til ACER ikke skjedde med det flertall som Grunnloven krever. Grunnlovens § 115 krever tre fjerdedels flertall blant stortingsrepresentantene i tilfeller hvor Norge skal avstå suverenitet til en internasjonal sammenslutning...

Nytt fylkeslag i Trøndelag

20-04-2018

Mandag 16. april avholdt Kystpartiet i Trøndelag årsmøte. Møtet innebar at de to fylkeslagene i Trøndelag ble slått sammen til ett fylkeslag. Morten Selven ble valgt til ny leder i Kystpartiet i Trøndelag.

Ann-Birgith Bårdsen Wærnes ny partileder i Kystpartiet

20-04-2018

På landsstyremøtet i Kystpartiet 19. april ble Ann-Birgith Bårdsen Wærnes fra Alta/Finnmark konstituert som ny partileder i Kystpartiet frem til neste landsmøte. Dette etter at Per-Roger Vikten valgte å trekke seg som partileder. Ann-Birgith Bårdsen Wærnes har siden landsmøtet i...

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

15-04-2018

Det vises til Høringsnotat med tittel: «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem. Kystpartiet i Nordland har følgende innspill til høringsnotatet. Når man leser notatet er det noen argumenter som fester seg. Det er argumentert med at fremtidens sjarkflåte må ha mulighet...

ACER og Norge, med norske politikere

17-03-2018

Det foregår nå en debatt angående en sak om energi produsert i Norge. Denne debatten er imidlertid mer eller mindre forsvunnet i diskusjonen om Listhaugs Facebook-status. For meg virker det som om det passer som hånd i hanske for enkelte...

Nytt lokallag i Sandnes

14-03-2018

Nytt lokallag i Sandnes

Kystpartiet har fått et nytt lokallag. 17 februar ble Kystpartiet i Sandnes stiftet. Jan-Henrik Glesaaen Teigen ble valgt som leder for det nye lokallaget. Hele lokallagsstyret - sammen med de nye styrene i de to andre lokallagene i Rogaland finner...

Digitalt grenseforsvar – Kystpartiet vil ikke åpne for masseinnsamling av data

31-01-2018

Digitalt grenseforsvar – Kystpartiet vil ikke åpne for masseinnsamling av data

Det er varslet at regjeringen vil komme med et høringsnotat med et lovforslag om digitalt grenseforsvar i løpet av 2018. Kystpartiet går imot en lov om digitalt grenseforsvar som åpner for masseovervåkning og masseinnsamling av data. Vi vil vise til...

Fiskeriminister i samfunnets tjeneste?

17-12-2017

Fiskeriminister i samfunnets tjeneste?

Fiskeriminister Per Sandberg gav firmaet Klo på Myre dispensasjon fra deltagerloven, for at firmaet kunne overta eierskapet av en fiskebåt på under 15 meter. Begrunnelsen var visstnok at firmaet eide 49 prosent av fartøyet fra før, og de var avhengig...

Norge og krigen i Syria

24-10-2017

Norge og krigen i Syria

Kystpartiet mener det er viktig å ta opp til debatt hvordan Norge har forholdt seg til krigen i Syria. Dette for å forhindre at Norge i tiden fremover handler på et vis som bryter med folkeretten og har negative konsekvenser.   «Hva...

Bedre innvandringspolitikk uten EØS

08-09-2017

Bedre innvandringspolitikk uten EØS

Innlegget under stod på trykk i pairutgaven av Budstikka, lokalavis for Asker og Bærum, mandag 7. august. Det er skrevet av Erik Strand, Kystpartiets 1. kandidat i Akershus. Bedre innvandringspolitikk uten EØS Erik Strand Som en følge av norsk medlemskap i EØS er...

Hvilken retning skal velges?

03-09-2017

Hvilken retning skal velges?

"Vi kan bare ta og se innad i vårt eget fylke hvem som er de store vinnerne når midlene skal fordeles," skriver Ingolf Eriksen, Kystpartiets tredjekandidat i Finnamrk i et innlegg i iFinnmark. Les hele innlegget her Bilde: Wikimedia Commons

Kystpartiet jobber for kystens verdier

18-08-2017

Kystpartiet jobber for kystens verdier

Kystpartiet ble stiftet på slutten av 1990-tallet, av engasjerte personer som mente at fiskeriene var for dårlig representert på Stortinget. Over lang tid har Kystpartiet utviklet seg til å bli et parti som omfatter mer enn kyst og fiskeri. Selvfølgelig er...

Hjemfall av kvoter sikrer kysten?

14-06-2017

Hjemfall av kvoter sikrer kysten?

Kystpartiet etterlyser vilje og evne til å sørge for at reglene i forbindelse med pliktene blir fulgt. Per-Roger Vikten, 1. kandidat for Kystpartiet i Nordland Mona Fagerås Hansen, 1.-kandidat til Stortinget for SV i Nordland hadde et innlegg i aviser under denne...

Kystpartiets stortingskandidater 2017

21-05-2017

Kystpartiet har satt opp en oversikt over våre førstekandidater i de fylker hvor vi stiller liste i 2017, med kontaktinformasjon. Klikk her for å gå til oversikten.

Kystpartiets stortingsvalgprogram 2017-2021

10-05-2017

Kystpartiets stortingsvalgprogram 2017-2021

Kystpartiets Stortingsvalgprogram 2017-2021 er nå ferdig og kan lastes ned ved å følge denne lenken.   Bilde: Wikimedia Commons

Nytt lokallag i Sandefjord

10-05-2017

Nytt lokallag i Sandefjord

Kystpartiet har igjen fått et lokallag i Sandefjord. Følgende styre ble valgt 6. mai:   Leder: Sanna SolbakSekretær: Odd-Inge StorliKasserer: Ole Petter Stakkestad1. Vara: Knut Møller Jacobsen2. vara: Tore Stakkestad

Plastforurensning

23-04-2017

Plastforurensning

Kystpartiet ser med bekymring på forurensingen av plast, særlig i havet. Vi er ikke bekvem med at eneste løsningen i stor grad ligger i å innføre avgifter av ymse slag for å hindre slik forurensing. Det beste insentivet for å hindre...

Fjerning av leveringsforpliktelsen for trålerne

22-03-2017

Fjerning av leveringsforpliktelsen for trålerne

Uttalelse fra Kystpartiets landsmøte 18-19. mars 2017 Fiskeriministeren forslag til fjerning av forpliktelsene for trålerkvotene tilhørende kysten av Nord-Norge er et svik mot hele landsdelen. Kystpartiet er klar på at innskjerping av leveringsforpliktelsen (som skiftende regjeringer over flere stortingsperioder har utvannet gradvis)...

Kystpartiets landsmøte 2017

21-03-2017

Kystpartiets landsmøte 2017

Kystpartiet avholdt sitt årsmøte 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø 18-19. mars. På landsmøtet vedtok partiet vårt stortingsvalgsprogram for perioden 2017-2021. Landsmøtet utnevnte tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastesen til æresmedlem. Følgende hovedstyre ble valgt: Leder: Per-Roger Vikten, NordlandPolitisk nestleder: Wenche I. Sola, RogalandOrganisatorisk nestleder:...

Nyhetsbrev fra Kystpartiet

08-02-2017

Årets andre nyhetsbrev fra Kystpartiet er sendt ut. Les nyhetsbrevet her

Utredninger, konsekvenser og "kompromisser"

30-01-2017

Utredninger, konsekvenser og "kompromisser"

De fleste har nok fått med seg et forslag fra Ap som går på et kompromiss i forbindelse med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det som forundrer undertegnede er at Ap overhodet tenker en slik tanke, spesielt med tanke på...

Kystpartiets landsmøte 2017

26-01-2017

Kystpartiets landsmøte 2017

Kystpartiet arrangerer sitt landsmøte 2017 på Scandic Ishavshotell i Tromsø 18-19 mars. Innkallingen som er sendt fylkes- og lokallag, kan leses her. Bilde: Wikimedia Commons

Nyhetsbrev fra Kystpartiet

20-01-2017

Klikk her for å lese Kystpartiets nyhetsbrev for januar 2017. 

Stopp våpensalg til Saudi-Arabia

18-01-2017

Stopp våpensalg til Saudi-Arabia

26. april 2016 vedtok Stortinget fortsatt salg av militært materiell til Saudi-Arabia. Vedtaket fikk støtte fra samtlige stortingspartier unntagen SV og MDG. Saudi Arabia er et notorisk undertrykkende diktatur som fører en folkerettsstridig krig mot Jemen. Kystpartiet mener det bør være...

Bastesen innstilt på topp

21-11-2016

Bastesen innstilt på topp

Kystpartiet i Troms innstiller tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastesen som førstekandidat på fylkespartiets liste ved stortingsvalget 2017. Det ble vedtatt på fylkespartiets møte lørdag 19.11. Fylkespartiets nominasjonsmøte tar det endelige valget i februar/mars 2017.

Nei til sosial dumping

20-10-2016

Det norske arbeidsmarked preges i økende grad av sosial dumping. Lønninger presses nedover. Arbeidsmiljø og faglige rettigheter trues. En vesentlig årsak til dette er EØS-avtalens bestemmelser om fri arbeidsinnvandring fra EU-landene. Kystpartiet vil at Norge skal ha full nasjonal rådighet...

Ja til grensekontroll

16-10-2016

Ja til grensekontroll

Kystpartiet vil at norske myndigheter skal ha best mulig oversikt over hvilke personer som krysser riksgrensen. Kriminelle bør kunne stoppes på grensen. Asylsøkeres reiserute til Norge bør kunne dokumenteres med henblikk på mulig retur. Som deltaker av Schengen-samarbeidet kan Norge...

Gatehunder truer folkehelsen

16-10-2016

Gatehunder truer folkehelsen

Kystpartiet støtter norske veterinærers krav om et generelt forbud mot import av gatehunder. Slike hunder kan bære med seg blant annet rabiesvirus og revens dvergbendelorm. Slike virus og parasitter kan føre med seg livsfarlige sykdommer som smitter fra dyr til...

Kystpartiet ønsker et rent hav

16-10-2016

Kystpartiet ønsker et rent hav

Kystpartiet vil ha et generelt forbud mot dumping av gruveavfall i sjøen. Det er en skandale at Norge i dag er et av få land i verden som tillater slike utslipp. Løsmasser fra gruveutslipp spres lett med strømmen og truer...

Nytt hovedstyre i Kystpartiet

16-10-2016

Nytt hovedstyre i Kystpartiet

Kystpartiet avholdt vårt landsmøte for 2016 1-2. oktober på Thon Hotel Oslo Airport. Her er det nye Hovedstyret: Leder: Per Roger Vikten, Nordland Politisk nestleder: Wenche I. Sola, Rogaland Politisk nestleder: Ann-Birgith Bårdsen Wærnes, Finnmark Sekretær: Erik Strand, Akershus Styremedlem: Egil Fjellstad, Troms Styremedlem: Geir Finne,...

Folkeavstemming om EØS-avtalen

12-05-2015

Folkeavstemming om EØS-avtalen

Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen respekterer ikke folkets «Nei» i forbindelse med folkeavstemminga i 1972 og i 1994.

70-års jubileum i Moskva

12-05-2015

Det er nå 70 år siden den tyske kapitulasjonen og slutten på den andre verdenskrig i Europa.

Høringssvar på NOU 2014: 16.

06-04-2015

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Fiskeriministerens leserbrev om Tveterås-utvalget.

01-04-2015

Fiskeriministerens leserbrev om Tveterås-utvalget.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i media de siste dagene fått gjengitt et leserbrev der hun mer eller mindre bifaller Tveterås-utvalgets NOU 2014:16 Sjømatindustrien.

Dersom Tveteråsutvalgets innstilling vedtas av regjeringen, raseres bosettningen på kysten

22-02-2015

Dersom Tveteråsutvalgets innstilling vedtas av regjeringen, raseres bosettningen på kysten

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

19-02-2015

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

Prioritering og helsediskriminering

05-01-2015

Prioritering og helsediskriminering

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

Samferdsel på kysten

05-12-2014

Samferdsel på kysten

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

23-11-2014

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Sykdommen som fratar deg livet! Multippel Sklerose (MS)

17-11-2014

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

KUNNGJØRING!

27-10-2014

KUNNGJØRING!

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

09-10-2014

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

De underkuedes redsel for EU

29-09-2014

De underkuedes redsel for EU

I forbindelse med organisasjonen «Nei til EU» sin landsomfattende jubileumsstafett som turnerte i sommer så skrev Altapostens politiske redaktør en artikkel hvor organisasjonens rolle omtales.

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

07-09-2014

Framtidens politi i nord. For byene eller for en hel landsdel?

Ole B. Sæverud, politimester i Troms - som er født i Tromsø, har gått i barnehage i Tromsø, gått på barne- og ungdomsskole i Tromsø, gått på videregående skole i Tromsø og som har studert i Tromsø - uttaler torsdag...

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

31-08-2014

Hvordan skal vi tjene penger på torsken?

Det er overskriften på et innlegg fiskeriminister Elisabeth Aspaker har hatt i avisene nylig. For å være litt ironisk kan man jo si at svaret er enkelt: Få godt betalt for den!

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark 30. august - 6. september!

28-08-2014

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark 30. august - 6. september!

Nei til EUs jubileumsstafett kommer til Finnmark lørdag 30. august, og fortsetter fylket rundt til og med lørdag 6. september.

Oppfordring!

03-07-2014

Oppfordring!

I hele sommer og et stykke utover høsten har organisasjonen "Nei til EU" en jubileums stafett som går over det ganske land. Her markeres ikke bare grunnlovsjubileet, men også det faktum at det i år er 20 år siden det...

Regionsreformens betydning for Finnmarksloven

17-06-2014

Regionsreformens betydning for Finnmarksloven

Det kongelige kommunal og regionaldepartementet har i stortingsmelding nr 12. (2006-2007) som omhandler fremtidig kommune og fylkesstrukturer, definert som målsetting en samordnet og effektiv forvaltning. "Et forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom dessentralisering av makt og...

Arealavgift for oppdrettsnæringen

17-06-2014

Arealavgift for oppdrettsnæringen

Det er både riktig og viktig at kommunene får sin del av verdiskapingen fra oppdrettsaktivitet som skjer lokalt. En slik betaling til kommunen må imidlertid ikke føre til en avkortning av overføringene fra staten.

Grunnlovsfeiring med bismak!

24-05-2014

Grunnlovsfeiring med bismak!

I år feirer vi folkestyret og vår nasjonale sjølstendighet. Grunnlovsdagen er nettopp feiret med pomp og prakt over det ganske land. Vi feirer både 200 år med egen Grunnlov og dessuten 20-års jubileum for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994....

Leveringsdyktig hele året!

22-05-2014

Leveringsdyktig hele året!

"Torskeåret 2014 er blitt en katastrofe. Vi har bygget marked, som Islendingene kommer til å overta etter 17. mai". Det sier konserndirektør Thomas Farstad i Norway Seafoods til avisa Kyst og Fjord i forbindelse med Norges Kystfiskarlag sitt landsmøte nylig....

Strukturering under 11 meter

16-05-2014

Strukturering under 11 meter

Fiskeridepartementet, som ligger under Næringsdepartementet har sendt ut på høring et notat der de foreslår å innføre strukturering også for flåten under 11 meter. Strukturering går kort sagt ut på å tillate kjøp av kvoter for å sette på et...

Nettolønnsordning også for fiskeflåten

06-05-2014

Nettolønnsordning også for fiskeflåten

Kystpartiet vil sikre fiskernes rett til å eie fiskefartøy og til å ha hånd om førstehåndsomsetningen av fisk og skalldyr.

Nei til EU viktigere enn noen sinne

23-04-2014

Nei til EU viktigere enn noen sinne

– Det er et mysterium at 75 prosent i Norge sier nei til EU, mens det er et klart flertall på Stortinget for medlemskap.

Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene

23-04-2014

Kystpartiet støtter lærerorganisasjonene

Utdanningsforbundet valgte å bryte forhandlingene om arbeidstid med KS 24. januar 2014. Arbeidstid er derfor en del av vårens tariffoppgjør.

Du får som velger det du ber om?

12-04-2014

Du får som velger det du ber om?

- Kystopprøret og dets krav om innskjerpinger i forhold til leveringsforpliktelser sammenfaller med det som Kystpartiet har argumentert for over lang tid. Regjeringer både på den sosialistiske og den borgelige siden har sviktet kystsamfunnene i henhold til dette.

Kontakt oss gjerne:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse: Postboks 71,
3145 Tjøme

Kontakt webmaster: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kopirett © Kystpartiet.no