Kystpartiet

Demokrati og forvaltning

Kystpartiet vil ha en offentlig portal hvor viktig informasjon om norsk rett er gratis tilgjengelig. I dag finnes informasjon om norsk rett, blant annet høyesterettsavgjørelser, på Lovdata. Mye av materialet der er imidlertid kun tilgjengelig hvis man har et forholdsvis dyrt abonnement. Les mere bakgrunn om saken her.

Kystpartiet vil endre prosessen for behandlig av statsbudsjettet i Stortinget. I dag stemmer partiene over helhetlige budsjettforslag. Vi vil ha tilbake et system hvor man stemmer over enkeltposter. Les mere om hvorfor vi går inn for en slik endring, i denne bloggposten.

Kystpartiet vil åpne for personvalg med mulighet for å kumulere og stryke kandidater også ved stortingsvalg.

Les en oppfordring til media om å opplyse hvor stor oppslutning partiene i gruppen "Andre" får på meningsmålingene, her.

Sist endret 21.12.17

Sist oppdatert torsdag 21. desember 2017 13:10

Treff: 1394

Kriminalpolitikk

Kystpartiet vil jobbe for et samfunn hvor folk i størst mulig grad kan føle seg trygge. Vi må ha en straffeutmålingspraksis som er egnet til å bidra til dette målet. Stortinget bør gjennom innstillinger og debatter gi klare signaler om at hele strafferammen brukes - slik at øvre strafferamme i større grad benyttes i forhold til særlig alvorlige forbrytelser.

Kystpartiet vil jobbe mot at lovverket i for stor grad åpner for overvåkning. Kystpartiet vil gjeninnføre forbudet mot bruk av såkalt overskuddsinformasjon. Les mere om Kystpartiets syn på bruk av overskuddsinformasjon her.

Kystpartiet sier nei til et digitalt grenseforsvar som vil åpne for masseinnsamling av data. Datatilsynet har skrevet et høringssvar til Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. I dette høringssvaret finner man fyldig bakgrunn og solide argumenter.

Les Datatilsynets høringssvar her

Man kan også lese denne kronikken fra Advokatforeningens leder

Kystpartiet har hele tiden vært imot Datalagringsdirektivet (som nå er lagt på is som en følge av en dom i EU-domstolen). Dette direktivet ble i sin tid innført av et flertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet.

Kystpartiet har programfestet at vi vil skille politi og påtalemyndighet. Man finner argumenter for en slik endring i denne kronikken og i denne kronikken. Her finner man en artikkel hvor det argumenteres både for og mot å skille politi og påtalemyndighet.

Kystpartiet har tatt inn et punkt i vårt program som sier at Norge må bli bedre på bevissikring i rettsvesenet. En video med et foredrag av Hanne Sophie Greve kan gi litt bakgrunn for hvorfor et slikt punkt fortjener en plass i et partiprogram. For ordens skyld nevnes det her at Kystpartiet ikke har tatt stilling til alt som sies i videoen. Man kan også lese dette innlegget i Juristkontakt.

Sist opppdatert 16. februar 2018

Sist oppdatert torsdag 22. mars 2018 16:14

Treff: 1362

Innvandring

Kystpartiet står for en restriktiv innvandringspolitikk. Vi mener flyktninger i utgangspunktet bør få beskyttelse nær hjemlandet. På denne måten kan man hjelpe flere og lette returen når forholdene ligger til rette for det.

Kystpartiet vil melde Norge ut av EØS. Utenfor EØS vil vi selv kunne bestemme vår politikk på området arbeidsinnvandring. Les mere om EØS og arbeidsinnvandring i dette innlegget.

Kystpartiet vil melde Norge ut av Schengen og innføre grensekontroll. Les mere om Kystpartiets syn på Schengen her.

Les også: Skal EU behandle asylsøknadene?

Les også: Kystpartiet – et alternativ i innvandringspolitikken

Sist oppdatert mandag 17. oktober 2016 12:43

Treff: 13573

Annet

Sist oppdatert torsdag 21. desember 2017 05:31

Treff: 12255

Skole og utdannelse

Kystpartiet mener at skolen først og fremst er et offentlig ansvar. Vi støtter dagens ordning som åpner for private skoler som representerer et livssynsmessig eller pedagogisk alternativ.

Vi mener det er viktig å  beholde og bygge små lokale skoler. Nedleggelse av grendeskoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig.

Kystpartiet vil forsvare gratisprinsippet i norsk skole. I tillegg til at skolebøker fortsatt skal være gratis, må skoleaktiviteter gjennomføres uten foreldrebetaling.

Vi vil beholde karakterer og eksamen i offentlig skole.

Rådgivningen i forbindelse med overgang fra ungdomsskolen til videregående skole må styrkes.

Kystpartiet vil at staten skal ta tilbake ansvaret for forhandlinger med lærerne. Dette ansvaret ligger i dag hos KS. En kronikk som argumenterer for en slik endring, finner man her. Kronikken er skrevet i forbindelse med lærerstreiken i 2014, men argumentene er fortsatt aktuelle.

Sist oppdatert søndag 14. mai 2017 08:08

Treff: 12822

Kontakt oss gjerne:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse: Postboks 71,
3145 Tjøme

Kontakt webmaster: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kopirett © Kystpartiet.no