Logo

Artikler

Om å stille lister ved valg

Treff: 448

Innlevering av listeforslag

Et listeforslag skal være underskrevet av et visst antall personer. Det er tilstrekkelig med underskrift fra to av styremedlemmene i det fylket listen gjelder for partier som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet. Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2017 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Om innlevering av listeforslag

https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/

https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/

https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/

Kopirett © Kystpartiet.no