Logo

Artikler

Kriminalpolitikk

Treff: 840

Kystpartiet vil jobbe for et samfunn hvor folk i størts mulig grad kan føle seg trygge. Vi må ha en straffeutmålingspraksis som er egnet til å bidra til dette målet. Stortinget bør gjennom innstillinger og debatter gi klare signaler om at hele strafferammen brukes - slik at øvre strafferamme i større grad benyttes i forhold tiø særlig alvorlige forbrytelser.

Kystpartiet vil jobbe mot at lovverket i for stor grad åpner for overvåkning. Kystpartiet vil gjeninnføre forbudet mot bruk av såkalt overskuddsinformasjon. Les mere om Kystpartiets syn på bruk av overskuddsinformasjon her.

Kystpartiet har hele tiden vært imot Datalagringsdirektivet (som nå er lagt på is som en følge av en dom i EU-domstolen). Dette direktivet ble i sin tid innført av et flertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet.

Kystpartiet har programfestet at vi vil skille politi og påtalemyndighet. Man finner argumenter for en slik endring i denne kronikken og i denne kronikken. Her finner man en artikkel hvor det argumenteres både for og mot å skille politi og påtalemyndighet.

Kystpartiet har tatt inn et punkt i vårt program som sier at Norge må bli bedre på bevissikring i rettsvesenet. En video med et foredrag av Hanne Sophie Greve kan gi litt bakgrunn for hvorfor et slikt punkt fortjener en plass i et partiprogram. For ordens skyld nevnes det her at Kystpartiet ikke har tatt stilling til alt som sies i videoen. Man kan også lese dette innlegget i Juristkontakt.

Kopirett © Kystpartiet.no