Logo
Print this page
onsdag, 31 januar 2018
Rate this item
(0 votes)

Digitalt grenseforsvar – Kystpartiet vil ikke åpne for masseinnsamling av data

Det er varslet at regjeringen vil komme med et høringsnotat med et lovforslag om digitalt grenseforsvar i løpet av 2018. Kystpartiet går imot en lov om digitalt grenseforsvar som åpner for masseovervåkning og masseinnsamling av data. Vi vil vise til Datatilsynets høringsuttalelse til Lysne II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar. Høringsuttalelsen påpeker blant annet at et digitalt grenseforsvar som foreslått av Lysne II-utvalget vil medføre at hemmelige tjenester vil besitte enorme mengder informasjon om egne borgeres kommunikasjon, løsrevet fra konkret mistanke.

Bilde: Artechvideo på Wikimedia Commons

Last modified on onsdag, 31 januar 2018 14:33
webmaster

Latest from webmaster

Kopirett © Kystpartiet.no