Nyheter

 • Elektrifiseringen av sokkelen må stanses
  Kystpartiet sier nei til elektrifiseringen av sokkelen. Kostnadene ved elektrifisering av sokkelen er anslått til ca. 50 milliarder kroner. Den vil også medføre et stort kraftbehov uten noen troverdig miljøeffekt. Konsekvensen kan lett bli enda høyere strømpriser og avhengighet av…
  Written on %PM, %16 %865 %2022 %19:%mar in Nyheter
 • Resolusjon om omsorgslønn
  Kystpartiet mener at omsorgslønnsordningen må styrkes og skal gjelde alle som har et medisinsk behov for omsorg. Omsorgslønn må ha en tilbakevirkende kraft til det tidspunktet det er medisinsk dokumentert pleie- eller omsorgsbehov. Kystpartiet mener dette vil ha en forebyggende…
  Written on %PM, %10 %851 %2021 %19:%aug in Nyheter
 • Resolusjon om kvikkleirekartlegging og flomsikring
  Kystpartiet mener en må få på plass økte midler og ressurser til kvikkleirekartlegging, utbedringstiltak og flomsikring i landet vårt. NVE satte i 2001 i gang «Program for økt sikkerhet mot leirskred» Kvikkleireskredet i Gjerdrum viser oss at dette arbeidet må…
  Written on %PM, %07 %652 %2021 %14:%aug in Nyheter

Fylkesstyret

Fylkesleder: Anne Hilleren

Nestleder: Kjetil Berland

Sekretær: Tom Vivelid

Styremedlem: Inger Grønbech

Styremedlem: Ann Jorun Hillesøy

Varamedlem: Morten Andreas Gullbrå Hilleren

Varamedlem: Kine Helen G. Hilleren

Kontaktperson KpU: Kine Helen G. Hilleren

 

Kystpartiet i Askøy

 

Leder: Kjetil Berland

Nestleder: Anne Hilleren

Sekretær: Tom Vivelid

Styremedlem: Morten Andreas Gullbrå Hilleren

Styremedlem: Kine Helen Gullbrå Hilleren

Kontaktperson KpU: Kine Helen Gullbrå Hilleren