mandag, 25 august 2014 19:17

Rammevilkår for næringsutvikling og utbygging i infrastruktur i Finnmark

Written by Ingolf Eriksen
Rate this item
(2 votes)

RUP.- midlene Finnmark Fylkeskommune fikk i 2014 ble redusert med 30 %. Det er disse midlene som Innovasjon i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og kommunale næringsfond får til næringsutvikling i fylket.

Totalt fikk Finnmark kr. 89 mill. i RUP-midler til fordeling i 2014. De kommunale næringsfond fikk redusert sine midler med over 40 % når RUP- midlene ble fordelt. Dette rammer sterkest de minste kommunene i Finnmark, som er mest avhengige av tildeling fra disse midlene til næringsutvikling. Kystpartiet har for øvrig de siste år forsøkt å få mer midler til de kommunale næringsfond av RUP- midlene, men har ikke lykkes i å få flertall for dette i fylkesutvalget.

At regjeringen i tillegg nå fjerner noe av virkemidlene i tiltakssonen for Finnmark, ved redusert barnetrygd og innføring av arbeidsgiveravgift er nok et knefall for EU, som spesielt rammer distrikter, familier og næringslivet i fylket. Kystpartiet er klar på at vi ønsker EØS avtalen fjernet og erstattet av en fri handelsavtale, samtidig som vi ønsker å opprettholde og styrke virkemiddelbruken i tiltakssonen.
Regjeringen satser sterkere på infrastruktur og næringsutvikling i det sentrale øst landet og i større bysentra på bekostning av distriktene og Nord Norge, dette vises også i NTP.

Men også i Nord- Norge velger regjeringen å satse på de største byene fremfor distriktene. Det vises tydelig når de nå velger å opprettholde RDA- midlene i Nordland (Bodø) og Troms (Tromsø). RDA- midlene var en kompensasjon for arbeidsgiveravgift. Når arbeidsgiveravgift nå er innført på flere felt innenfor de områder som tidligere var fritatt, er det ingen begrunnelse for at bare disse fylkene/byene skal ha RDA- midler videre. Både Bodø og Tromsø er så store at de kan utvikles pga. av sin størrelse når det gjelder næringsutvikling og kommunal infrastruktur og således ikke trenger RDA- midlene i samme grad som distriktene. Troms får i 2014 kr. 127 mill i RDA - midler, mens Finnmark får kr.0. I tillegg får Troms kr. 121 mill. i RUP- midler, dvs. at Troms får kr. 248 mill. totalt, mens Finnmark bare får kr. 89 mill.

Finnmark får dermed kr. 159 mill. mindre enn Troms og Nordland til næringsutvikling og utbygging av kommunal infrastruktur. Dette er uakseptabelt og Kystpartiet krev at regjeringa nå bevilger RDA- midler til Finnmark på lik linje med Nordland og Troms.

Når Tromsø bygde nytt kaianlegg til rundt kr. 400 mill. fikk de betydelige tilskudd fra RDA- midler og andre tilskudd som samlet utgjorde ca. 75% av totalkostnadene.

Når Gamvik kommune skulle bygge nytt kaianlegg til ca. kr. 10 mill fikk de bare 10 % i tilskudd fra fylkeskommunen. Kystpartiet foreslo en større andel, men ble dessverre nedstemt. Hadde fylket hatt kr. 100 mill. i RDA- midler til rådighet ville tilskuddet til kai utbyggingen kunne vært betydelig høyere for en kommune som virkelig trengte det.

Kystpartiet vil i tråd med vår politikk arbeide for at Finnmark og distriktene skal ha samme rammevilkår til næringsutvikling, som større sentra og tettbefolkede områder i landet for øvrig.

 

Ingolf Eriksen.
Nestleder Kystpartiet i Finnmark og fylkestingsrepresentant.

Read 11584 times Last modified on mandag, 25 august 2014 19:21