torsdag, 19 februar 2015 11:35

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Written by
Rate this item
(2 votes)

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

Fiskerihavnene har frem til i dag vært utbygd med statlig finansiering i sin helhet. Staten har planlagt, prosjektert og bygd moloer, fortatt mudring og utdyping. Staten ved Kystverket har de siste 50 år gjennomført store havneutbygginger i de fleste store fiskerihavner i Finnmark. I tillegg har Kystverket foretatt reparasjon av moloskader og foretatt vedlikeholds mudring. Mange store fiskerihavneutbygginger ville ikke blitt gjort dersom kommunene skulle hatt ansvaret for dette og bidratt økonomisk i prosjektene.

Staten må også i fremtiden ha ansvaret for fiskerihavnene ellers vil mindre kommuner med store behov for utbygging av dekningsverk, mudring og vedlikehold, ikke få realisert dette fordi at de økonomiske utfordringene blir for store for kommunene både med hensyn til planlegging og utbygging.

Ved å overføre fiskerihavnene til kommunene vil det være vanskelig i fremtiden å få med fiskerihavneprosjekter i NTP(Nasjonal transportplan). Hvis det i tillegg skal legges økonomiske kriterier for utbygging, vil fiskerihavner med store moloanlegg og behov for mudring ikke ha muligheter for og nå frem i konkurranse med store havnene.

Kystpartiet i Finnmark mener staten fortsatt må ha ansvaret for fiskerihavnene og dekke kostnadene 100%.

Fiskerihavnene er av så viktig betydning for fiskerinæringen at dette ansvar ikke kan legges til kommunene, men fortsatt må ha nasjonal styring som i dag. Kystpartiet ser at forslaget også vil kunne medføre at fiskeflåten vil kunne bli påført nye kostnader, dersom kommunene må være med å finansiere fremtidige havneutbygginger og må dekke dette inn i form av vederlag.

Kystpartiet i Finnmark.
Årsmøtet.

Read 9974 times Last modified on torsdag, 19 februar 2015 11:38
Webmaster

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

www.kystpartiet.no