mandag, 06 april 2015 14:47

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Written by
Rate this item
(3 votes)

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Når det gjelder tiltak rettet mot landindustrien ser Kystpartiet i Nordland det som en selvfølge at norske myndigheter legger til rette for en økt satsing på forskning når det gjelder videreutvikling av produksjon av sjømat. Her kan det også legges til rette for bedre/rimelige finansieringsordninger for sjømatindustrien, samt større tilskudd i forbindelse med satsing på nye produkter innen norsk produksjon.

Angående Deltagerloven, og endringer foreslått av Tveterås-utvalget, kan ikke Kystpartiet i Nordland se behovet for slikt. Deltagerloven er garantisten for at norske ressurser, og verdiene av disse, vil forbli på norske hender. Det vil heller ikke skape noen større lønnsomhet i fiskeindustrien om disse, eller andre investorer, blir gitt mulighet til å disponere disse ressursene, samt verdiene av disse. For øvrig er det kun et fåtall av selskapene innen sjømatindustrien som vil ha kapital nok for å gjøre slike investeringer, og da vil man ende opp med ressurser som ikke disponeres av lokale interessenter, og det vil være en katastrofe for kystsamfunnene, det har historien nok av bevis for.

Samtidig vil nok en endring av Deltagerloven medføre at verdiene av disse ressursene vil havne som spekulasjonsobjekt for finansverdenen, som er på Børsen, og da er ikke veien lang før disse ressursene, og verdien av dem, er på utenlandske hender. Det vil nok EU og EFTA sørge for ganske raskt!

Når det gjelder Fiskesalgslagsloven ser Kystpartiet i Nordland det som unødvendig å gjøre endringer av denne. Det er bare kort tid siden den ble vedtatt av Stortinget, og man bør la den fungere en tid før man evaluerer og konkluderer med noe i den sammenheng.

Kystpartiet i Nordland er av den mening at en endring av disse lovene vil medføre en utarming av alle lokalsamfunn langs kysten, og vil derfor ikke anbefale noen endringer av disse to lovene.

 

For Kystpartiet i Nordland

Read 9007 times Last modified on mandag, 06 april 2015 14:49
Webmaster

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

www.kystpartiet.no