tirsdag, 10 august 2021 19:25

Resolusjon om omsorgslønn

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Kystpartiet mener at omsorgslønnsordningen må styrkes og skal gjelde alle som har et medisinsk behov for omsorg. Omsorgslønn må ha en tilbakevirkende kraft til det tidspunktet det er medisinsk dokumentert pleie- eller omsorgsbehov. Kystpartiet mener dette vil ha en forebyggende effekt og være til god støtte for familier i en vanskelig situasjon. Eksempler: ME, alvorlige ulykker, hjernehinnebetennelse, diabetes, større operasjoner osv. Dagens krav om varighet må fjernes. Det må istedenfor inn en rapporteringsmulighet for fastleger for registrering og fjerning av behov om omsorgslønn. Omsorgslønnen skal være en selvstendig støtte og ikke behovsprøvd.

Read 169 times Last modified on torsdag, 12 august 2021 18:54