onsdag, 25 april 2012 00:00

Skoleskyss i stedet for skole!

Rate this item
(2 votes)

Hver fjerde småskole er nedlagt siden 2002. Dette er for oss i Kystpartiet skremmende. Dette skjer i distriktene og vil etter hvert slik vi ser det føre til en avfolking av distriktsnorge. Det blir ikke attraktivt for folk å bosette seg i utkantene når det ikke finnes skolemuligheter for deres barn i umiddelbar nærhet.

Samtidig viser tall at om lag 3.8 milliarder kroner går til skoleskyss. Pengene kunne ifølge kritikere finansiert nye skoler i alle kommuner

 

145.000 barn skysses i dag til skolen hele eller deler av året. Om lag 50.000 av disse bruker mer enn en time i skolebussen hver dag. Forskning viser at mer enn en times skoleskyss daglig kan være helseskadelig Hvis elever som bruker skolebuss ikke kompenserer for tapt fysisk aktivitet, men for øvrig har samme aktivitetsnivå som elever som sykler eller går til skolen, får disse elevene redusert fysisk funksjonsevne.

Økt skoleskyss fører dessuten til økt fare for ulykker, og er en økt kilde til forurensing. Alle momenter som er negative i et samfunnsperspektiv.

I samråd med kommunen har fylkeskommunen hovedansvar for å organisere og finansiere skyssen. Fylkeskommunene betaler for om lag 75 prosent av skoleskyssen, dermed blir de reelle kostnader med nedlegging, for storsamfunnet, usynlige!

Kommunene får økonomisk gevinst av nedleggelse, og fylkeskommunen tar størsteparten av kostnaden i form av transportregninga.

"Kommunene bør derfor ta hele regninga for skoleskyssen selv, slik at det framgår i budsjettene hvor mye det faktisk koster å nedlegge skoler" sier forsker

"Det er forbausende hvor lite kompetanse kommunene har på dette. Kanskje bør Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmannen kikke kommunene litt nærmere i kortene", sier samme forsker.

Dette gir vi i Kystpartiet vår fulle støtte til-

I Bremanger i Sogn og Fjordane valgte kommunestyret i fjor, etter en lengre prosess, å opprettholde drift av tre småskoler. blant annet av hensyn til at kommunens attraktivitet for tilflyttere samt skyss- og lønnskostnader gjorde det lønnsomt å beholde dagens struktur.

Dette viser at det er viktig å regne nøye på de faktiske innsparinger og kostnader før man legger ned skoler. I noen tilfeller må nedleggelse aksepteres, men i de fleste tilfeller kunne det vært unngått dersom det var regnet på nytt.

Kystpartiet ønsker å bevare småskolene. Vi ønsker fortsatt bosetting og sysselsetting i HELE landet. Skal vi lykkes med dette er vi avhengige av at våre kommuner har et skoletilbud som er attraktivt for innbyggerne.

Kystpartiet vil alltid kjempe for at pengene skal gå til bedre skoletilbud og ikke til å frakte våre barn.

 

 

Read 6659 times Last modified on fredag, 07 desember 2012 19:08