onsdag, 02 januar 2013 22:03

Kystpartiet ønsker arealavgift

Written by Fra fiskeribladet Fiskaren
Rate this item
(1 Vote)

Kystpartiets leder Bengt S. Johansen mener det er en god ide å la kommunene innføre arealavgift til sjøs. Men han er ikke særlig begeistret for den skotske modellen hvor avgiften er lagt på 17 øre per kg.

- Slik den skotske avgiften er innført så er den uavhengig av lakseprisene, sier han. En slik ordning mener han ikke er bra for forutsigbarheten innen næringen.
- Vi mener at en prosentvis avgift som følger lakseprisene er det mest gunstige.
Johansens mener dette kan skape utvikling og ekspansjon innen næringen, samtidig som det kan bidra til å legalisere oppdrett i de kommuner hvor skepsisen er stor.
Kystpartilederen er opptatt av at kommunene skal få økt sine inntekter og mener en arealavgift er på sin plass:
- Dagens system er ikke lagt opp slik at kommunene får noe igjen for den jobben de gjør med å tilrettelegge for oppdrettsnæringen i kommunene, sier Johansen.
- Kommunene stiller store arealer til disposisjon og tilrettelegger for lokalitetene, derfor bør vertskommunene tilgodeses med å kunne innføre en slik avgift.

 

 

 

 

Read 12070 times Last modified on onsdag, 02 januar 2013 22:07