mandag, 11 mars 2013 18:53

Uttalelse fra Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark: E6 over Kvænangsfjellet

Written by
Rate this item
(2 votes)

Kystpartiet Troms og Kystpartiet Finnmark viser til rullering av Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 og fremmer i den forbindelse følgende krav om permanent utbedring av E6 over Kvænangsfjellet.

 

E6 over Kvænangsfjellet er den eneste landeveisåra som binder sammen Kvænangen kommune med resten av landet sør for denne fjellovergangen. Når denne er stengt er det ikke bare denne kommunen som blir rammet, men også i overveiende grad alt som skal transporteres nord for denne overgangen.

Som kjent har E6 over Kvænangsfjellet vært stengt en rekke ganger i løpet av de siste vintrene på grunn av uvær og umulige brøyteforhold. Også denne vinteren har denne veistrekningen vært hyppig rammet av dette. Slike stengninger må påregnes også i fremtiden om ikke veien blir permanent utbedret. Når i tillegg E6 gjennom Langfjord i Alta kommune også er stengt, slik tilfellet var vinteren 2011, vil befolkningen i Kvænangen samt deler i Langfjord være helt isolert uten alternative omkjøringsmuligheter. Konsekvensene ved stengning av E6 over Kvænangsfjellet er at det rammer en rekke samfunnsområder som kan få fatale følger for liv og helse:

  • Ambulanse og andre utrykningskjøretøy kommer ikke frem
  • Post og livsviktige sendinger kommer ikke til/fra
  • Vare og godstransport stopper opp
  • Bussforbindelsen både nord og sydover opphører
  • All annen landeveistrafikk stopper blant annet med den følge at pendlere og skoleelever ikke kommer på arbeid og skole

Kystpartiet i Troms og Finnmark er av den oppfatning at en tunell gjennom Kvænangsfjellet er den eneste løsningen som på sikt kan gi en sikker og helårig veiforbindelse. Vårt krav er at dette prosjektet tas inn i Nasjonal Transportplan for kommende veiplanperiode. Som en alternativ løsning krever vi at E6 utbedres slik at den holdes åpen i like stor grad som for eksempel Sørkjosfjellet vinterstid. Det er jo tross alt samme del av ferdselsåren og må derfor oppfattes som en like viktig del av stamveinettet. Vi krever derfor at en utbedring blir konsekvensvurdert slik at en de utbedringer som gjøres gir fullverdig ferdsel. Som vi ser det kan det blant annet skje ved heving av veibanen og tunelloverbygg på de mest utsatte strekninger.

 

 

 

Read 16624 times Last modified on mandag, 11 mars 2013 19:32
Webmaster

Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

www.kystpartiet.no