onsdag, 03 april 2013 12:26

Når kåtskapen tar styring!

Written by Bengt Stabrun Johansen
Rate this item
(5 votes)

Våren gjør sitt inntog i Norge, og noen og enhver kan vel føle seg mer eller mindre våryr. For noen av oss så følger det lovnader og forpliktelse til andre impliserte parter når det gjelder utøvelse av kåtskapen og man bør i så henseende ta styring over sine drifter.

Så synes ikke å gjelde for sentralstyret i Senterpartiet. Kåtskapen etter posisjoner i en eventuell ny rød/grønn regjering er mer påtrengende enn hensynet til den programfestede politikken som partiet har lovet sine velgere. Når Sp ledelsen ettergir kravet om å frede EØS avtalen for nok en fireårsperiode så viser bare det hvor langt ned i Arbeiderpartiets lomme de faktisk befinner seg. All ære til senterungdommen anført av Sandra Borch, og enkelte fylkeslag som taler Roma midt i mot, men det hjelper så lite når higen etter taburetter veier tyngre for Navarsete og kompani enn partiets egen politikk.

Gjennom EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk, lover og regler som kommer fra Brussel innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er blitt lang. Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunn skal utvikle seg.

Senterpartiet og SV sitter i en regjering som styrer på basis av EØS avtalen. Godt planta i lommen på Arbeiderpartiet må man kunne konkludere med at disse to er villig til å fortsette å styre på basis av denne avtalen for i alle fall en fireårsperiode til. Dette gjør at dersom man ellers ikke sympatiserer med politikken som fremmes av partier på ytterste venstre fløy, så fremstår Kystpartiet som det eneste troverdige alternativ for de som mener det er på tide med en evaluering/revurdering og oppsigelse av avtalen.

Dersom Norge sier opp EØS avtalen vil handelsavtalen fra 1973 mellom Norge og EU, samt bestemmelsene i WTO regulere våre handelsforbindelser med EU.
- Kystpartiet sier nei til EU-medlemskap. Vi vil ha en juridisk gjennomgang av EØS avtalen for å vurdere om den er i harmoni med grunnloven, og vi ønsker at Norge skal tre ut av Schengen samarbeidet.

 

Bengt Stabrun Johansen.
Partileder for Kystpartiet.

 

 

Read 20365 times