mandag, 03 juni 2013 21:22

Fremtiden er elektronisk!

Written by Bengt Stabrun Johansen
Rate this item
(3 votes)

Det har vært varslet tidligere, og nå har Stortinget endret forvaltningsloven som innebærer at statlige etater og kommunene i løpet av 2014 vil slutte med papirbrev. I løpet av 2014 vil en rekke statlige etater kun sende elektronisk post, og innen et par år skal alle brev fra stat og kommune kun komme elektronisk.

– Regjeringen vil gjøre digital post til hovedregel når forvaltningen kommuniserer med innbyggerne. Derfor foreslår vi nå endringer i forvaltningsloven, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Dette byr ikke bare på store utfordringer for store deler av den eldre generasjon som kanskje ikke er fortrolig med data som verktøy og som i praksis blir fratatt råderetten over egen post. Det vil også by på utfordringer for store deler av distrikts Norge hvor fibernett og digitale kommunikasjonslinjer ikke er godt nok utbygd eller enda verre, helt fraværende.

Riktig nok skal det være mulig å reservere seg mot digital postkasse i et eget reservasjonsregister, men dette blir å snu ting på hodet.
Det burde vært slik at de som ønsker digital postkasse heller må kontakte et slikt register. Det blir håpløst dersom en rekke eldre og mange som bor i distrikt med mangelfullt digitalt nettverk må henvende seg til et register for fremdeles å få post på gammelmåten.
Vi må nok finne oss i den fremtiden som ligger foran oss, men da blir en av betingelsene at digitale nettverk bygges fullt ut i hele landet, også i distriktene. I motsatt fall vil dette være enda ett virkemiddel for en storstilt sentraliseringspolitikk.

Kystpartiet mener at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Vi vil derfor arbeide for at folk flest skal ha arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sine sosiale nettverk. Velferden skal være tilgjengelig for alle - uansett hvor man bor i landet.

 

Bengt Stabrun Johansen.
Kystpartiets leder.

Read 10543 times