mandag, 01 juli 2013 13:57

FiskeribladetFiskaren

Written by Geir Finne
Rate this item
(1 Vote)

Det er ofte spennende å lese FiskeribladetFiskaren med sitt til dels dype, og til tider, godt funderte artikler på en underfokusert næring.

Fredag den 21.6. var imidlertid med blandete følelser og en betydelig grad av irritasjon at en leste artikkelen "Uheldige rykter" om ulovlige landinger på 70.000 tonn og på samme side "Helt ute av kontroll", om fisketurister som smugler fisk ut av landet – "flere titalls ganger maks tillatt grense på 15 kilo", får vi opplyst.

Artiklene synes på alle måter å stille forskjellig krav til sin informasjon. Noe av den løselige informasjonen ble omtalt som uheldige rykter, i den andre artikkelen blir den tilsvarende løselige informasjon betraktet som sannheter. Man velger også å sitere en som ville stå frem, men som valgte å forbli anonym, om at turistfiskerne var gangstere.

Det skulle ikke være så vanskelig å finne ut hvor mange tollerne har tatt, og hvor store kvanta dette er. På denne måten vil man få gjennomsnittsvekten forsøkt smuglet. Dersom påstanden i artikkelen skulle være riktig, med flere titalls ganger maks tillatt grense så skulle det minimale gjennomsnitt bli 20 ganger 15, altså 300 kilo. Dette er såpass stort gjennomsnitt at det ikke står til troende.

Jeg håper at FiskeribladetFiskaren i fremtiden vil prøve å behandle usikker informasjon, og særlig løselig informasjon likt i de forskjellige artiklene og rundt de forskjellige problemstillingene. Velger avisen imidlertid å gi en problemstilling et moralsk forarget "spinn" så ville det være en fordel å unngå at forskjellsbehandlingen av løselig informasjon i forskjellige artikler presenteres på samme side.


Av Geir Finne, førstekandidat Kystpartiet Troms

Read 10970 times