mandag, 02 september 2013 15:51

Påbudt bompengebrikke

Written by Geir Finne
Rate this item
(2 votes)

Det ble klart under diskusjonen rundt vårens fremlagte transportplan at myndighetene også ønsket å innføre en påbudt bompengebrikke i alle biler. Dette ville medføre en del fordeler, både for bilistene og for finansieringen av veibyggingen i form av mer effektiv innkreving og betaling. Men, for at disse fordelene ikke skal bli til en mye større ulempe, er det helt vesentlig å stille visse krav.

Det første kravet er at brikken utelukkende kommer til anvendelse for betaling og ikke til noen allmenn form for total veiovervåking. Noe som betyr at med en gang en vei er betalt så fjernes utstyret for brikkeavlesing, og slikt utstyr må ikke anvendes der det ikke gjelder veibetaling. Det andre kravet er at dataene tilhører bilistene og forvaltes av en bilistorganisasjon. Med det vi nå vet om overvåking, må det være et minstekrav. Samtidig med at myndighetene bare har en vei inn til dataene, nemlig ved konkret forespørsel som blir rettslig forsvarlig behandlet og som forhindrer myndighetenes frie “trålsøk” i disse dataene. Det er viktig å understreke at bare data som er gjort tilgjengelig kan anvendes rettslig. Data på avveie, som blir forsøkt anvendt på den ene eller andre måten, må gi grunnlag for erstatningskrav mot den som anvender dem.

Vi i Kystpartiet forventer av partiene som senere og etter valget går inn for påbud av databrikke i bil, klargjør sine synspunkter før valget.

Uten en debatt i valg vil de bare ha et minimalt mandat fra folket til å gjennomføre dette, selv om de skulle få flertall i Stortinget.

 

Geir Finne, førstekandidat Kystpartiet, Troms

 

 

Read 19881 times