mandag, 02 september 2013 16:02

Prognosemakeri: Innsikt eller strategi?

Written by Geir Finne
Rate this item
(2 votes)

Flere økonomer står frem i Aftenposten 12. august og forteller om fremtidige nødvendige innstramminger. Dessverre har ikke økonomer noe særlig godt rulleblad når det gjelder prognoser. Det refereres riktignok også til Perspektivmeldingen, som om slike meldinger skulle være noe mer pålitelig. De kommer tross alt fra det noenlunde samme miljøet.

Pensjonskommisjonen fremla sine konklusjoner i 2004 rundt en del sentrale aspekter i norsk økonomi. Blant annet så de seks år frem i tid, og hevdet at Pensjonsfondet (Utland) i 2010 skulle bli cirka 1500 milliarder kroner. Det ble 3000 milliarder kroner. Litt av en bom, litt av et positivt avvik. Ingen har danset på bordet av glede, selv ikke vår finansminister som den gang var leder av Pensjonskommisjonen.

Var denne prognosen skreddersydd for å gjøre det lettere å få reformen i gjennom, eller brukte ekspertisen sine beste evner til å se inn i fremtiden? Begge alternativer skulle gjøre oss meget betenkt når slike prognoser presenteres.

Norge står i dag i en særstilling i forhold til andre vestlige land. Vi har en stor finansformue, de har en meget stor statsgjeld. Vi har blant de sunneste demografier i den vestlige verden, etter USA, Frankrike og Irland.

Disse fakta skulle gi oss en god test på om prognosene er av strategisk natur. Dersom prognosemakerne samtidig som de spår fremtidige økonomiske og demografiske problemer for Norge går ut og anbefaler forvaltningen i Pensjonsfondet å selge alle statsobligasjoner i de fleste vestlige land.

Da er det god grunn til å tro at prognosen er reell og ikke strategisk.
Siden den krisen de forutser vil treffe andre land lenge før den kan treffe Norge. Dersom denne anbefalingen mangler er prognosene å anse som strategiske, og for innlandsbruk sannsynligvis for å forberede reformer og en eller annen form for nedskjæringer.

 

 

Read 16303 times