Nyheter

Nyheter (141)

søndag, 16 oktober 2016 11:55

Kystpartiet ønsker et rent hav

Written by

Kystpartiet vil ha et generelt forbud mot dumping av gruveavfall i sjøen. Det er en skandale at Norge i dag er et av få land i verden som tillater slike utslipp. Løsmasser fra gruveutslipp spres lett med strømmen og truer livet i sjøen. Kystpartiet protesterer på det sterkeste mot planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og i Repparfjorden i Finnmark.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Kystpartiets landsmøte 1-2. oktober 2016


Bilde: Wikimedia Commons

søndag, 16 oktober 2016 11:33

Nytt hovedstyre i Kystpartiet

Written by

Kystpartiet avholdt vårt landsmøte for 2016 1-2. oktober på Thon Hotel Oslo Airport. Her er det nye Hovedstyret:

Leder: Per Roger Vikten, Nordland

Politisk nestleder: Wenche I. Sola, Rogaland

Politisk nestleder: Ann-Birgith Bårdsen Wærnes, Finnmark

Sekretær: Erik Strand, Akershus

Styremedlem: Egil Fjellstad, Troms

Styremedlem: Geir Finne, Troms

Styremedlem: Berit Wiersholm, Vestfold

Styremedlem: Yngve Larsen, Nordland

Styremedlem:  Harry Halleland, Rogaland

Styremedlem:  Ahmed Aadan Warsame, Troms

Leder for Kystpartiets ungdom: Solveig Wikstrand

1. varamedlem: Odd Inge Storli, Vestfold

2. varamedlem: Morten Wilhelmsen, Finnmark 

 

tirsdag, 12 mai 2015 14:29

Folkeavstemming om EØS-avtalen

Written by

Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen respekterer ikke folkets «Nei» i forbindelse med folkeavstemminga i 1972 og i 1994.

tirsdag, 12 mai 2015 14:25

70-års jubileum i Moskva

Written by

Det er nå 70 år siden den tyske kapitulasjonen og slutten på den andre verdenskrig i Europa.

mandag, 06 april 2015 14:47

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Written by

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i media de siste dagene fått gjengitt et leserbrev der hun mer eller mindre bifaller Tveterås-utvalgets NOU 2014:16 Sjømatindustrien.

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

torsdag, 19 februar 2015 11:35

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Written by

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

mandag, 05 januar 2015 15:06

Prioritering og helsediskriminering

Written by

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

fredag, 05 desember 2014 19:25

Samferdsel på kysten

Written by

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

Side 5 av 11