Nyheter

Nyheter (151)

mandag, 06 april 2015 14:47

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Written by

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i media de siste dagene fått gjengitt et leserbrev der hun mer eller mindre bifaller Tveterås-utvalgets NOU 2014:16 Sjømatindustrien.

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

torsdag, 19 februar 2015 11:35

OVERFØRING AV FISKERIHAVNER FRA STATEN TIL KOMMUNENE

Written by

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

I løpet av en times debatt 13.11 (Debatten NRK) greide helsepolitikeren Bjarne Michalsen og helseminister Bent Høie, godt sekundert av prioriteringsutvalgets leder Ole Fridtjof Nordheim, nærmest egenhendig å undergrave tilliten til det norske helsevesen.

fredag, 05 desember 2014 19:25

Samferdsel på kysten

Kystpartiet registrerer at det i forbindelse med budsjettet legges opp til amputasjon av samferdselstilbudet langs store deler av kysten.

søndag, 23 november 2014 18:36

Gjeninnfør forbudet mot bruk av overskuddsinformasjon.

Written by

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

Per i dag er Ms en kronisk uhelbredelig nevrologisk sykdom, som rammer sentralnervesystemet, altså hjernen og ryggmargen. Aldersgruppen er 25-45 år.

mandag, 27 oktober 2014 18:51

KUNNGJØRING!

Written by

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i et innlegg i avisene gått i rette med en kronikk som Natur og Ungdom hadde i Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

Side 6 av 11