Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

tirsdag, 12 mai 2015 14:29

Folkeavstemming om EØS-avtalen

Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen respekterer ikke folkets «Nei» i forbindelse med folkeavstemminga i 1972 og i 1994.

mandag, 06 april 2015 14:47

Høringssvar på NOU 2014: 16.

Etter å ha lest Høringsdokumentet er Kystpartiet i Nordland kommet frem til følgende:

Tveteråsutvalget skulle finne frem til tiltak som skal gi høyst mulig verdiskapning av fellesskapets ressurser gjennom hele verdikjeden og sikre fiskeindustrien god lønnsomhet.

Side 1 av 4