Ser du feil eller mangler på hjemmesiden til Kystpartiet kontakt webmaster på e-post: webmaster@kystpartiet.no

Regjeringen har utarbeidet en havnestrategi som bl.a. inneholder forslag om å overføre fiskerihavnene fra staten til kommunene.

I juni 2013 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven, mot en stemme fra Venstre.

mandag, 27 oktober 2014 18:51

KUNNGJØRING!

Kystpartiet i Vestfold kunngjør at lagets fylkesårsmøte holdes på Sem skole den 6. desember 2014. Fylkesårsmøtet begynner kl. 13:00.

Side 2 av 4