Nyheter

 • Åpent møte i Bærum
  Kystpartiet i Viken vil tidlig i 2019 arrangere et åpent møte. Hovedtemaet på møtet vil være en lokal korrupsjonssak i Bærum. Vi vil komme tilbake med tid og sted for møtet. Kystpartiet i Akershus (som nå er nedlagt og erstattet…
  Written on torsdag, 18 oktober 2018 16:14 in Nyheter
 • Må fylkessammenslåing bety større utgifter?
  Et notat viser at Viken fylke kan få 40 millioner mere i utgifter enn de tre gamle fylkene til sammen. Kystpartiet i Viken mener det er paradoksalt og temmelig unødvendig at en fylkessammenslåing skal føre til mere administrasjonskostnader. Ingenting er…
  Written on torsdag, 18 oktober 2018 15:00 in Nyheter
 • Kystpartiet sikret bedre rutetilbud
  Kystpartiets representant i fylkestinget i Finnmark, Bengt Stabrun Johansen, kjemper for at Loppa ikke glemmes når det kommer til samferdsel. Til siste møte i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Kirkenes leverte han et forslag på vegne av opposisjonspartiene.…
  Written on søndag, 14 oktober 2018 09:05 in Nyheter

Kystpartiet er et sentrumsparti som vil ha en fornuftig arbeidsfordeling mellom stat og marked.

Kystpartiet er villig til å bruke av Pensjonsfondet på å investere i Norge. Det vil ikke være forbruk, men å forberede seg på en fremtid hvor vi ikke kan leve av oljen.

Kystpartiet er mot eiendomsskatt. I denne artikkelen finner man argumenter mot eiendomsskattSom det går frem av denne artikkelen, hadde 250 av landets 428 kommuner innført eiendomsskatt på boliger i november 2015. Kystpartiet har programfestet at eiendomsskatten skal bort, og at kommunene skal få kompensasjon for inntektstapet. Slik kan vi unngå at kommuner med svak økonomi presses/fristes til å innføre eiendomsskatt.

Vi går inn for å fjerne formuesskatten. Noen argumenter til støtte for et slikt syn finner man i denne kronikken. Også denne kronikken gir gode argumenter mot formuesskatt.

En viktig sak for Kystpartiet er å hindre at verdiene fra primærnæringene blir samlet på få hender. Under finner du lenker til noen artikler om hvilke utfordringer vi står overfor på dette feltet.

Fjerning av leveringsforpliktelsen for trålerne

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Kystpartiet støtter aksjonen mot nedleggelse av fiskeindustriarbeidsplasser

Tilhører fisken egentlig fellesskapet?

Salg av fôrselskap

Hjemfall av kvoter sikrer kysten?

Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for å se om det kan gjøres vanskeligere å bli nullskatteyter. Man kan lese mere om bakgrunnen for hvorfor det er viktig, her.

Det offentlige bør unngå å sløse med ressurser. Kystpartiet er mot bompenger på offentlige veier. En stor del av bompengene går til administrasjonskostnader. Les mere om kostnadene ved å drive bomstasjoner her.

Kystpartiet har programfestet at vi sier nei til å avskaffe kontanter som betalingsmiddel. En kommentar til forslaget om å innføre et kontantfritt samfunn kan leses her.

Sist endret 16.08.17