Nyheter

 • Kystpartiet sikret bedre rutetilbud
  Kystpartiets representant i fylkestinget i Finnmark, Bengt Stabrun Johansen, kjemper for at Loppa ikke glemmes når det kommer til samferdsel. Til siste møte i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Kirkenes leverte han et forslag på vegne av opposisjonspartiene.…
  Written on søndag, 14 oktober 2018 09:05 in Nyheter
 • NVE og smartmålere
  Kystpartiet har sendt et brev til NVE hvor vi tar opp smartmålere (AMS). Disse skal være installert i alle norske hjem innen 01.01.2019. På bakgrunn av ny informasjon om mulige helsevirkninger har vi oppfordret NVE til å gå i dialog…
  Written on lørdag, 30 juni 2018 16:14 in Nyheter
 • Kystpartiet vil bedre rutetilbudet i Vestre Loppa
  Hovedutvalget for samferdsel, kultur og folkehelse i finnmark fylke behandlet nylig spørsmålet om bedre rutetilbud til Vestre Loppa. Kystpartiets representant Bengt Stabrun Johansen fremmet et fellesforslag på vegne av Kystpartiet, Senterpartiet og Høyre. Dette forslaget ble imidlertid stemt ned. Forslaget…
  Written on fredag, 15 juni 2018 09:10 in Nyheter

Tilbake til kapitteloversikten

14. OFFENTLIGE TJENESTETILBUD

Stillinger i statlige og offentlige tjenestetilbud skal ikke avvikles i distriktene for å opprettes i sentrale strøk. Det er heller ikke akseptabelt at befolkningen skal miste tjenestetilbud ved at sentrale ønsker om rasjonalisering i offentlig virksomhet fører arbeidstakere over fra lønn for utført arbeid til ventelønn. En slik form for rasjonalisering gir ingen økonomisk gevinst.

Politi- og lensmannsetaten må styrkes betraktelig og sentraliseringen må reverseres. Beredskapen må styrkes slik at det minimum er 2 tjenestemenn per 1 000 innbygger. Politi- og lensmannsetaten må også tilføres mer driftsmidler.

POSTEN SKAL GÅ MED POST - IKKE MED OVERSKUDD

Kystpartiet går sterkt imot den nedlegging av posttjenester som delvis er iverksatt og mener den norske befolkning er dårlig tjent med at det gis etter for krav fra EU om konkurranseutsetting av alle posttjenester. Kystpartiet ønsker likeverdige posttilbud i hele landet. Postens hovedoppgave må være å gå med post, ikke med overskudd. Det er med stor bekymring Kystpartiet registrerer at privatisering av posttjenester fortsetter uten at det finnes politisk vilje til å gjøre noe med det. Kystpartiet mener Posten vil være bedre tjent med å legge seg på en utviklingslinje og ikke en avviklingslinje.

Kystpartiet ser på etablering av lokalsamfunnssentraler som et meget godt alternativ. Et postkontor blir tillagt flere tjenester ved hjelp av data med nett-tilkobling og faks. På denne måten kan offentlige sektorer som f.eks. trygdekontor, arbeidskontor og likningskontor være tilgjengelige for brukerne. Et operativt postkontor med flere funksjoner enn i dag vil kunne utgjøre en viktig del av et serviceanlegg i distrikter der dette er ønskelig og mulig å få til.