Nyheter

 • Åpent møte i Bærum
  Kystpartiet i Viken vil tidlig i 2019 arrangere et åpent møte. Hovedtemaet på møtet vil være en lokal korrupsjonssak i Bærum. Vi vil komme tilbake med tid og sted for møtet. Kystpartiet i Akershus (som nå er nedlagt og erstattet…
  Written on torsdag, 18 oktober 2018 16:14 in Nyheter
 • Må fylkessammenslåing bety større utgifter?
  Et notat viser at Viken fylke kan få 40 millioner mere i utgifter enn de tre gamle fylkene til sammen. Kystpartiet i Viken mener det er paradoksalt og temmelig unødvendig at en fylkessammenslåing skal føre til mere administrasjonskostnader. Ingenting er…
  Written on torsdag, 18 oktober 2018 15:00 in Nyheter
 • Kystpartiet sikret bedre rutetilbud
  Kystpartiets representant i fylkestinget i Finnmark, Bengt Stabrun Johansen, kjemper for at Loppa ikke glemmes når det kommer til samferdsel. Til siste møte i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Kirkenes leverte han et forslag på vegne av opposisjonspartiene.…
  Written on søndag, 14 oktober 2018 09:05 in Nyheter

Tilbake til kapitteloversikten

14. OFFENTLIGE TJENESTETILBUD

Stillinger i statlige og offentlige tjenestetilbud skal ikke avvikles i distriktene for å opprettes i sentrale strøk. Det er heller ikke akseptabelt at befolkningen skal miste tjenestetilbud ved at sentrale ønsker om rasjonalisering i offentlig virksomhet fører arbeidstakere over fra lønn for utført arbeid til ventelønn. En slik form for rasjonalisering gir ingen økonomisk gevinst.

Politi- og lensmannsetaten må styrkes betraktelig og sentraliseringen må reverseres. Beredskapen må styrkes slik at det minimum er 2 tjenestemenn per 1 000 innbygger. Politi- og lensmannsetaten må også tilføres mer driftsmidler.

POSTEN SKAL GÅ MED POST - IKKE MED OVERSKUDD

Kystpartiet går sterkt imot den nedlegging av posttjenester som delvis er iverksatt og mener den norske befolkning er dårlig tjent med at det gis etter for krav fra EU om konkurranseutsetting av alle posttjenester. Kystpartiet ønsker likeverdige posttilbud i hele landet. Postens hovedoppgave må være å gå med post, ikke med overskudd. Det er med stor bekymring Kystpartiet registrerer at privatisering av posttjenester fortsetter uten at det finnes politisk vilje til å gjøre noe med det. Kystpartiet mener Posten vil være bedre tjent med å legge seg på en utviklingslinje og ikke en avviklingslinje.

Kystpartiet ser på etablering av lokalsamfunnssentraler som et meget godt alternativ. Et postkontor blir tillagt flere tjenester ved hjelp av data med nett-tilkobling og faks. På denne måten kan offentlige sektorer som f.eks. trygdekontor, arbeidskontor og likningskontor være tilgjengelige for brukerne. Et operativt postkontor med flere funksjoner enn i dag vil kunne utgjøre en viktig del av et serviceanlegg i distrikter der dette er ønskelig og mulig å få til.