mandag, 30 januar 2012 00:00

Nei til EØS og EU

Rate this item
(3 votes)

Europautredningen har lagt frem sin rapport som konkluderer med at Norge har økende demokratiproblem i forhold til at de gjennom EØS avtalen lar seg dirigere av EU uten å være med på å ta bestemmelsene.

Med det lille folketallet vi har her i Norge er det et faktum at den påvirkningen vi kunne fått med å være EU medlemmer heller ikke hadde kunnet bli så stort. Dette nevnes ikke!

 

Gjennom EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet har Norge forpliktet seg til å overta all ny politikk, lover og regler som kommer fra Brussel innenfor mange områder. Listen over enkeltsaker er blitt lang. Over 8000 regler har Norge innført siden 1994 og EU påvirker derfor i stor grad hvordan det norske samfunn skal utvikle seg.

Det har vært lite debatt om EØS og Norges tilknytning til EU, til tross for at dette har stor betydning for den norske samfunnsutviklingen.

Det er et paradoks at det er så liten debatt all den tid over 80 % av befolkningen sier Nei til norsk Eu medlemskap, og bare 38 % vil videreføre EØS-avtalen.

Utenriksministeren sa forleden at det ikke var aktuelt å si opp EØS-avtalen. At en slik oppsigelse aldri var blitt gjort og ikke var mulig. Så tydeligvis for han og regjeringen så er det ikke det norske folk som bestemmer i eget hus!

"Vi er avhengig av å handle med EU" er et av de sterkeste argumentene både til Regjeringen, Gahr Støre og Europabevegelsen, "og uten EØS-avtalen blir dette umulig".

Forrige uke la Eurostat fram sin ferskeste handelsstatistikk: Den viser at det umulige er mulig:
Sveits, som sa nei til EØS-avtalen, er landet med 5. største eksport til EU, hårfint slått av petroleumslandet Norge. Men dette er nok et fakta som heller ikke vil skape noen stor debatt i Norge. Debatten er bundet av den politiske beslutningen i Ap, H, KrF og Fremskrittspartiet om at alternativer ikke skal utredes.

England betaler EU 50Mill pund pr dag og har gitt EU kontrollen over 80% av fiske-kvotene som de tidligere hadde enerett over. De har implementert alle direktiver som i dag tilsvarer over 70% av Englands lover. Dette har de gjort for å få innflytelse. Allikevel er det i dag en sterkere motstand i landet mot EU enn noen gang tidligere.

VI i Kystpartiet spør oss om ikke dette er signaler som våre styresmakter bør ta inn over seg. Kystpartiet har alltid vært imot medlemskap i EU og vil si opp EØS-avtalen.

Vi mener at kampen som foregår blant våre folkevalgte for å ta opp igjen EU-spørsmålet strider imot vår egen Grunnlov, og burde være straffbart.

Det er sterke krefter på Stortinget som vil endre §93 i Grunnloven for å lettere kunne få ført oss inn i EU. Og dette forslaget skal behandles 7. februar. Her må vi alle kjempe imot.

Vi må si opp EØS-avtalen og få tilbake selvråderetten. Det er den eneste måten å bevare landet vårt i fremtiden til beste for alle våre innbyggere og deres etterkommere.

For å bevare et levende demokrati må vi igjen bli herre i eget hus!

 

 

Read 14862 times Last modified on fredag, 07 desember 2012 18:15