mandag, 02 september 2013 15:54

Det kontantfrie samfunn

Rate this item
(3 votes)

NHO Reiseliv ønsker, ifølge Aftenposten 9.8.d.å, å innføre en kontantfri reiselivsnæring, og Røed Isaksen i Høyre stiller seg positiv til å utrede saken. Det er mange praktiske problemer ved et slikt tiltak.

Vi vet vel at kort ikke alltid virker, selv om man har dekning. Vi vet også at det heller ikke er sikre. Det er imidlertid to primære problemstillinger som vil være de dominerende i dette spørsmålet.

For det første føyer dette forslaget seg inn i en hel rekke med andre forslag som bygger opp om en stadig mer omseggripende mistenksomhetskultur.

Folket er altså ikke til å stole på! En mistenksomhetskultur som skaper sin egen boomerangeffekt i form av at eliten og politikerne er ikke til å stole på! De vil kartlegge alt vi gjør, og vi får ikke kartlegge dem.

Dette åpner ikke bare for utrivelige forhold (autoritært godhetssamfunn), men det vil også utvilsomt åpne for ustabile forhold hvor partier eller enkeltgrupper snubler over den “gode” fortelling som kan anvendes til å ride på en bølge av misnøye og forbannelse helt inn i maktens korridorer.

For det andre vil det kontantfrie samfunn allikevel ikke bli kontantfritt.

Vi vil også ruste oss med euro, eventuelt svensk eller dansk valuta, ja sågar, dollar, samt bankbokser i inn- og utland. Ikke nødvendigvis for å betale svart, men for sikkerhets skyld i påkommende tilfeller. På den annen side vil svart betaling selvfølgelig være godt mulig. Folk vil kunne arbeide svart for å fylle opp sine feriebudsjetter, eller sine handleturer til Sverige. Dette er selvfølgelig fullt mulig også i dag, men ennå har vi intet behov for slike sikkerhetstiltak mot myndighetene, som til tross for en del ubegripelige politiske beslutninger, virker rimelig komfortable med det åpne og relative frie samfunn vi har.

Det at NHO ønsker denne form for restriksjoner virker forbausende. De er jo ellers for frie markeder og mindre restriksjoner. Selvfølgelig innebærer kontanter visse problemer, men det gjør hodepinen også uten at vi av den grunn velger å hugge det av.

 

 

Read 14629 times