lørdag, 12 april 2014 12:30

Kystpartiet – et alternativ i innvandringspolitikken

Rate this item
(5 votes)

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari går inn for et forbud mot å gi helsehjelp til innvandrere uten lovlig opphold. Videre vil Frp pålegge ideelle organisasjoner å angi illegale innvandrere som tar kontakt.

Forslaget strider mot grunnleggende etiske prinsipper som gir helsearbeidere taushetsplikt om pasientinformasjon, og som gir helsepersonell plikt til å yte helsehjelp til folk som trenger det.

Dette forslaget viser at Kystpartiet trengs som alternativ i norsk innvandringspolitikk. Vi trenger et parti som står for en restriktiv innvandringspolitikk uten å komme med utspill som det nevnte fra Frp

Når det gjelder ulovlige innvandrere, er det også verd å merke seg en viktig forskjell mellom Kystpartiet og Frp. I motsetning til Kystpartiet er Frp for norsk deltagelse i Schengen-samarbeidet. Schengen-samarbeidet skaper fri og ukontrollert flyt av personer mellom deltagerlandene og bidrar til ukontrollert innvandring til Norge.

Erik Strand
Fylkesleder, Kystpartiet i Vestfold

 

 

Read 19832 times Last modified on søndag, 13 april 2014 18:35