Utskrift

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2014 (PDF)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2014 (Webversjon)

Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2012 (PDF)
Vedtekter vedtatt på landsmøtet i 2012 (Webversjon)