Utskrift

Her vil Kystpartiet samle programmer for fylkes- og lokalvalg.

Fylkestingsvalgprogram for Kystpartiet i Vestfold 2015-19 (tekst)
Fylkestingsvalgsprogram for Kystpartiet i Vestfold 2015-19 (brosjyre)