Tilbake til kapitteloversikten

4 BOLIGPOLITIKK

Kystpartiet ønsker økt satsing på sosial boligbygging som sikrer boenheter for mennesker med lav inntekt. Det må bygges flere omsorgsboliger.

Praktiseringen av plan- og bygningsloven må endres slik at folk raskere får realisert byggeprosjekter.

Kystpartiet vil at finansieringsinstitusjoner fortsatt skal gi fordeler til nyetablerere. Kravet om 15 % egenkapital ved kjøp av bolig skal ikke være absolutt, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. BSU-ordningen videreføres og grensen for det årlige sparebeløpet må økes. Kystpartiet ønsker ny gjennomgang av kommunegruppene for beregninger til bostøtte. Det gis momsfritak for nybygg ut fra Husbankens status.

Bolig- og eiendomsskatten skal fjernes og kommunene gis kompensasjon for inntektstapet av staten.