Tilbake til kapitteloversikten

12 OFFENTLIGE TJENESTETILBUD

Stillinger i statlige og offentlige tjenestetilbud skal ikke avvikles i distriktene for å opprettes i sentrale strøk. Det er heller ikke akseptabelt at befolkningen skal miste tjenestetilbud ved at sentrale ønsker om rasjonalisering i offentlig virksomhet fører arbeidstagere over fra lønn for utført arbeid til ventelønn. En slik form for rasjonalisering gir ingen økonomisk gevinst.

Politi- og lensmannsetaten må styrkes betraktelig og sentraliseringen må reverseres. Beredskapen må styrkes slik at det minimum er 2 tjenestemenn per 1 000 innbyggere. Politi- og lensmannsetaten må også tilføres mer driftsmidler.

Kystpartiet vil ha postombæring på lørdag. Når det gjelder bruk av Digipost, bør innbyggerne få en valgmulighet der de kan velge mellom digital post og brevpost.