Utskrift

Tilbake til oversikt over tidligere partiprogrammer

Program for stortingsperioden 2009-2013

Trygghet i hverdagen

 

1. KYSTPARTIETS IDEOLOGI OG GRUNNSYN 

2. NÆRINGSLIV

3. ENERGI

4. SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKK

5. HELSE OG SOSIALPOLITIKK

6. FAMILIE- OG BARNEPOLITIKK

7. LIKESTILLINGSPOLITIKK

8. BOLIGPOLITIKK

9. UNGDOMSPOLITIKK

10. UTDANNING

11. KULTUR- OG RELIGIONSPOLITIKK

12. MILJØPOLITIKK

13. SAMFERDSELSPOLITIKK

14. OFFENTLIGE TJENESTETILBUD

15. UTENRIKS- SIKKERHET- OG FORSVARSPOLITIKK

16. UTLENDINGSPOLITIKK

17. KRIMINALPOLITIKK

18. FYLKES-