Utskrift

Under finner man lenker til diverse bakgrunnsstoff og debattartikler med tilknytning til temaet for denne uttalelsen fra Kystpartiet i Oslo. Innholdet i disse artiklene representerer ikke nødvendigvis Kystpartiet i Oslos syn.

 

Byantikvaren: mye vil gå tapt med bymessig fortetting


Leserinnlegg om utbyggernes rolle i Akersposten  


Kjemper for byens nabolag. Står sammen fra Lindeberg til Montebello


Leserinnlegg om mulighetsstudier i Akersposten


Bydel Ullern går inn for 0-alternativet

Fortsatt fortetting på Smestad og Nedre Grefsen


Massiv utbygging av Smestad er urealistisk