Utskrift

Kystpartiet vil si opp EØS-avtalen. 

I denne artikkelen finner du argumenter for at vi ikke trenger å frykte for norsk handel og økonomi hvis vi går ut av EØS.

 

Under har vi samlet lenker til artikler som på ulikt vis viser ulemper ved EØS eller hvor inngripende avtalen er.

EØS-avtalen har endra karakter 

Mattilsynet frykter at nye EU-regler kan true norsk biebestand

Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler

Forsker-alarm: Demokratisk problem med hemmelighold om EUs finansvedtak om Norge

Norge knytter seg til EUs finanstilsyn

EØS og veterinær grensekontroll

Loven beskrevet som "døden for Internett slik vi kjenner det" stemt igjennom i EU

EØS - ei verktøykasse for sosial dumping

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet

Er vi herre i eget hus eller husmenn underlagt EU?

Før EØS hadde vi statlig medisinaldepot. Nå har vi medisinmangel.