Utskrift

1. Kystpartiets ideologi og grunnsyn

2. Helse- og sosialpolitikk

3. Familiepolitikk

4. Boligpolitikk

5. Utdanning og ungdomspolitikk

6. Kulturpolitikk

7. Økonomi og Næringspolitikk

8. Energipolitikk

9. Skatte- og avgiftspolitikk

10. Miljøpolitikk

11. Samferdselspolitikk

12. Offentlige tjenestetilbud

13. Utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

14. Innvandringspolitikk

15. Kriminalpolitikk

16. Fylkes- og kommuneøkonomi

17. Demokrati og forvaltning