Utskrift

1. Kystpartiets ideologi og grunnsyn

2. Helse- og sosialpolitikk

3. Familie- og barnepolitikk

4. Likestillingspolitikk

5. Boligpolitikk

6. Ungdomspolitikk

7. Utdanning

8. Kultur- og religionspolitikk

9. Næringsliv

10. Energi

11. Skatte- og avgiftspolitikk

12. Miljøpolitikk

13. Samferdselspolitikk

14. Offentlige tjenestetilbud

15. Utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

16. Utlendingspolitikk

17. Kriminalpolitikk

18. Fylkes- og kommuneøkonomi